Aktualności

...
...
Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 roku
12 maja 2016

WÓJT GMINY KRZYMÓW

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 roku.

  1. Rodzaj zadania: wspieranie przez Wójta Gminy Krzymów wykonywania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.239) w zw. z uchwałą Nr XI/68/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. Rady Gminy Krzymów w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzymów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku działalności o pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016 , prowadzących działalność statutową min. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.
  2. dowiedz się więcej
...
Bezpłatne szkolenia z GRAFIKI KOMPUTEROWEJ i PROGRAMOWANIA w KONINIE
5 maja 2016

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia finansowane ze środków UE:

GRAFIKA KOMPUTEROWA (na programach Gimp i Inkscape) - szkolenie weekendowe - 80 godz. - od 4-26 czerwca (4 kolejne weekendy sobota-niedziela)

PROGRAMOWANIE - TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRONAMI WWW - szkolenie weekendowe - 80 godz. - od 27 sierpnia - 26 września (6 kolejnych weekendów sobota-niedziela).

Praca w grupach max. 12 osobowych.

Na szkolenia zapraszamy osoby w wieku 25-64 lata, z wykształceniem co najwyżej średnim. Dodatkowe informacje: Agata Bryzgalska tel. 601 256 601, mail: ab@i-laboratorium.pl

dowiedz się więcej
...
Rodzina 500 plus
23 marca 2016

Informacja dla osób zamieszkałych na terenie gminy Krzymów ubiegających się o przyznanie świadczenia wychowawczego

1. Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Program 'Rodzina 500 plus' to systemowe wsparcie polskich rodzin, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad dzieckiem i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Rodzina - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25 rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna. dowiedz się więcej

...
...
...
Wyniki przeprowadzonego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych o charakterze gminnym w 2016 roku w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu
2 marca 2016

Wójt Gminy Krzymów informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych o charakterze gminnym w 2016 roku w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu zostały złożone cztery oferty:

dowiedz się więcej
...
Wyniki przeprowadzonego konkursu ofert na prowadzenie na terenie Gminy Krzymów placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzymów

Wójt Gminy Krzymów informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na prowadzenie na terenie Gminy Krzymów placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzymów została złożona jedna oferta:

1. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich ul. PCK 13, 62-500 Konin – przyznano dotację w kwocie 24.000 zł

Uzasadnienie wyboru oferty

Oferent spełnił wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w ogłoszonym otwartym konkursie ofert.

dowiedz się więcej
...
Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017
22 lutego 2016

Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017

Zostały opracowane na podstawie następujących aktów prawnych: - Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, - Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. poz. 35 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, - Zarządzenie nr Or.120.2.2016 Wójta Gminy Krzymów z dnia 15 stycznia 2016 r. - Uchwały Rady Gminy Krzymów nr V/29/2015 z dnia 12 marca 2015 1. Rekrutacją objęte są dzieci z rocznika 2010 i dzieci z roczników 2011 i młodszych, zamieszkałe na terenie gminy Krzymów. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka urodzonego w 2014 roku mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat. dowiedz się więcej

...


Stowarzyszenia

Jak dojechać

Galerie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij