Aktualności

...
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza kolejną, XIV edycję Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Placówka Terenowa w Koninie informuje:

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza kolejną, XIV edycję Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, Kategoria: gospodarstwa indywidualne organizowanego wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych oraz Państwową Inspekcję Pracy.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli). Konkurs ma charakter ogólnokrajowy, przebiega co najmniej w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym. Podstawą oceny gospodarstw są stwierdzone w nich zagrożenia. Przy ocenie brane są pod uwagę:

dowiedz się więcej
...
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym w roku 2016 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
2 lutego 2016

WÓJT GMINY KRZYMÓW ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym w roku 2016 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

I. Rodzaj zadania. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: a) organizowanie zajęć sportowych w zakresie: piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, lekkoatletyki, szachów, tenisa, piłki ręcznej, sportu powszechnie dostępnego, w tym szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w poszczególnych dyscyplinach sportowych i związane z nim organizacja i udział w zawodach, b) organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych, c) organizowanie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. dowiedz się więcej

...
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie na terenie Gminy Krzymów placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzymów

Wójt Gminy Krzymów ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie na terenie Gminy Krzymów placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzymów

Podmioty uprawnione do składania ofert: 1. organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej; 2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie(Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.), jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej

dowiedz się więcej
...
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
19 stycznia 2016

WÓJT GMINY KRZYMÓW OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Krzymów

Położenie – Ignacew Nr działki: - nr 37/2 o pow. 1,6800 ha, Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Koninie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KN1N/00040180/1 Wyżej wymieniona działka nie jest obciążona oraz nie ma zobowiązań. Opis nieruchomości - Nieruchomość niezabudowana dowiedz się więcej

...
TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

WÓJT GMINY KRZYMÓW OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Krzymów

Położenie – Krzymów Nr działki: - nr 385/1 o pow. 0,0985 ha, Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Koninie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KN1N/00030100/4 Wyżej wymieniona działka nie jest obciążona oraz nie ma zobowiązań. Opis nieruchomości - Nieruchomość niezabudowana dowiedz się więcej

...
...
ŚWIĄTECZNE WARSZTATY DECOUPAGE᾽U
23 grudnia 2015

4 grudnia 2015 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Brzeźnie odbyły się ŚWIĄTECZNE WARSZTATY DECOUPAGE᾽U. W zajęciach brały udział dzieci wraz z rodzicami. W czasie czterogodzinnych warsztatów każdy wykonał techniką serwetkową dwie bożonarodzeniowe bombki, pudełko na prezenty oraz techniką quillingu papierowe ozdoby choinkowe (anioł, serce, gwiazda). Prowadzącą zajęcia była Stanisława Radke z Pracowni Tkactwa i Rękodzieła Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera, która od lat zajmuje się szeroko pojętym rękodziełem artystycznym związanym z kulturą ludową w naszym regionie, a w szczególności z obrzędowością głównych świąt. Zajęcia cieszyły się sporym zainteresowaniem wśród dzieci i dorosłych. Wszyscy zgodnie twierdzili, że decoupage, to jedna z atrakcyjniejszych form spędzania wolnego czasu.

dowiedz się więcej
...
...
...


Stowarzyszenia

Jak dojechać

Galerie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij