Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl

Informacje


Odczyt wodomierzy u odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych realizowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

24.05.2023 14:16


herb gminy krzymów

Od dnia 2 lipca 2023 r. do dnia wejścia w życie nowych taryf na podstawie
art. 24g ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, zobligowane jest do stosowania cen i stawek opłat ujętych w trzecim okresie obowiązywania taryf.

W związku z powyższym, w dniu 1 lipca 2023 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów  Kanalizacji w Koninie, odczyta wodomierze u wszystkich Odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych znajdujących się przy ul. Miodowej w Brzeźnie

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ