Aktualności

Wsparcie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Krzymów
11 lipca 2017
Gmina Krzymów ogłasza nabór wniosków do projektu "Wsparcie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Krzymów" obejmującego wykonanie instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię przeznaczona na potrzeby budynków mieszkalnych . Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest spełnienie założeń określonych w regulaminie oraz złożenie w wymaganych terminach ankiety oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie. Poniżej dostępne dokumenty do pobrania: 1. Ankieta - należy złożyć do 18.07.2017 2. Deklaracja - należy złożyć do 25.07.2017 3. Regulamin dowiedz się więcej
...
Ogłoszenie o naborze na szkolenia grupowe
4 lipca 2017
Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór na szkolenia grupowe w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego pod tytułem „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (III)”. I. W ramach projektu będą organizowane następujące szkolenia grupowe: 1) Prawo jazdy kat. C (dla osób, które mają ukończone 21 lat), 2) Prawo jazdy kat. E/C (dla osób, które posiadają prawo jazdy kat. C), 3) Operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej, 4) Szkolenie SEP w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 1kV. dowiedz się więcej
...
Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem

Fundacja „Dziecko w Centrum” z początkiem 2017 r. wznowiła na terenie województwa wielkopolskiego realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. W Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, prowadzonym przez Fundację „Dziecko w Centrum” od 2015 r., osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin mogą uzyskać wsparcie informacyjne, psychologiczne oraz prawne do końca grudnia 2017 r. dowiedz się więcej
...
Badania rolne lipiec 2017

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w lipcu br. na ternie gminy Krzymów w wylosowanych gospodarstwach rolnych, realizowane są następujące badania rolne:
  • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego,
  • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej,
  • Czerwcowe badanie rolnicze,
  • Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym.
W związku z tym zwracamy się z prośbą o umieszczenie załączonych ulotek i plakatów informacyjnych na stronie internetowej urzędu i wywieszenie ich w ogólnodostępnych na mieszkańców miejscach (gabloty, tablice informacyjne, tablice ogłoszeń itp.). Dodatkowe informacje o badaniach ankietowych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny znaleźć można na stronie http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/index.htm oraz http://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-czerwiec-2017,87,1.html dowiedz się więcej
...
...
...
...
SZCZEPIDŁO: Lato z siłaczami
21 czerwca 2017
Osiemnastego czerwca w Szczepidle został zorganizowany festyn na powitanie lata. dowiedz się więcej
...
KOMUNIKAT W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH NOWYCH WZORÓW KART DO GŁOSOWANIA
20 czerwca 2017
Informuję, że w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Koninie, w dniu 21 czerwca 2017 r. zorganizowany zostanie dzień otwarty, podczas którego w godz. 9.00 – 15.00 przeprowadzone zostaną konsultacje, dotyczące propozycji nowych wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych. Konsultacje odbędą się w sali 100 Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie, al. 1 Maja 7. Zainteresowanych serdecznie zapraszam do udziału w konsultacjach. dowiedz się więcej
...
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT na wsparcie zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krzymów

Wójt Gminy Krzymów informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krzymów dotacje otrzymało:
  1. Stowarzyszenie „Razem Aktywni” Paprotnia ul. Wrzosowa 10 62-513 Krzymów- przyznano dotację w kwocie 10.000 zł

Uzasadnienie wyboru ofert

Oferenci spełnili wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w ogłoszonym otwartym konkursie ofert. dowiedz się więcej
...


Stowarzyszenia

Jak dojechać

Galerie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij