Aktualności

Sezon rozpoczęty
12 kwietnia 2013
Mimo zimowej aury, w sobotę 6 kwietnia w Brzeźnie zainaugurowano sezon turystyczny. Organizatorem imprezy już drugi rok z rzędu było Stowarzyszenie PLATAN w Brzeźnie. Poniżej publikujemy relację telewizyjną, radiową oraz galerię zdjęć.

MATERIAŁ TV KONIN | GALERIA

dowiedz się więcej
...
Startuje akcja „Listy dla Ziemi”
10 kwietnia 2013
Już tylko kilka dni pozostało do startu największej tegorocznej akcji ekologicznej w Polsce - „Listów dla Ziemi”, projektu Fundacji Ekologicznej ARKA z Bielska-Białej. 15 kwietnia dzieci w całym kraju rozpoczną pisanie listów, a w największych miastach odbędą się happeningi i warsztaty.

PLAKAT

dowiedz się więcej
...
Wyśpiewać szansę
4 kwietnia 2013
Piętnaścioro uzdolnionych wokalnie dzieci z regionu konińskiego wzięło udział w konkursie „Wygraj Szansę”. Gminę Krzymów reprezentowała Kinga Łopata z Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie.


dowiedz się więcej
...
Wyróżnienie za pamiętnik
2 kwietnia 2013
Zespół Szkół w Krzymowie zdobył wyróżnienie w konkursie „Mam 6 lat”, ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.dowiedz się więcej
...
„Wesoły Przedszkolak” w Brzeźnie

Najprawdopodobniej w kwietniu rozpocznie działalność nowe przedszkole w Brzeźnie. W „Wesołym Przedszkolaku” będzie się uczyć dwadzieścioro dwoje maluchów.


dowiedz się więcej
...
Siła seniorów

Piętnaście pań z gminy Krzymów bierze udział w projekcie „Energia pokoleń - instrumentem aktywnej integracji seniorów”. Program zostanie zwieńczony Powiatowymi Dniami Rodziny i Seniora, które odbędą się w Brzeźnie.


dowiedz się więcej
...
Będziemy aglomeracją

Miasto i powiat koniński realizują projekt pod nazwą Aglomeracja Konińska. Uczestniczy w nim również gmina Krzymów.dowiedz się więcej
...
Ponad milion Listów dla Ziemi

Gmina Krzymów znalazła się w gronie ponad stu dwudziestu miast i gmin, które już przystąpiły do największej w tym roku akcji ekologicznej w Polsce. „Listy dla Ziemi”, to projekt Fundacji Ekologicznej Arka z Bielska-Białej. W wydarzeniu ma wziąć udział blisko milion osób w całej Polsce.

PLAKAT

dowiedz się więcej
...
Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego
29 marca 2013

Krzymów, 2013-03-29


Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. Zamawiający informuje o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dotyczącego:

Przedmiot dialogu technicznego:

Gmina Krzymów - Zamawiający informuje o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie:
Wykonanie usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, znajdujących się na terenie Gminy Krzymów.

Dialog techniczny prowadzony będzie w celu uzyskania przez Zamawiającego informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określenia warunków umowy. dowiedz się więcej
...
Wójt Gminy Krzymów ogłasza otwarty konkurs na prowadzenie na terenie Gminy Krzymów placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzymów
27 marca 2013
Na podstawie art. 25 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011 r Nr 149, poz 887 ze zmianami) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1563 z 2010 r. późn. zm)

Wójt Gminy Krzymów
ogłasza otwarty konkurs na
prowadzenie na terenie Gminy Krzymów placówek wsparcia dziennego dla dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Krzymów

Podmioty uprawnione do składania ofert:
1. organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej;
2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa
do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.
dowiedz się więcej
...


Stowarzyszenia

Jak dojechać

Galerie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij