Aktualności

...
...
Ogłoszenie

Na podstawie art. 25 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 332 ze zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 1817 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XXXV/206/2017 z dnia 26 października 2017 r. Rady Gminy Krzymów w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzymów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok dowiedz się więcej
...
Wójt Gminy Krzymów ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie na terenie Gminy Krzymów placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzymów

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krzymów ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie na terenie Gminy Krzymów placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzymów

I. Informacje ogólne:
  1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. z 2016 roku, poz. 1817 ze zm.) Wójt Gminy Krzymów zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert realizowanych w trybie ww. ustawy.
  2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej.
  3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
II. Wymagania stawiane kandydatom: dowiedz się więcej
...
...
KRZYMÓW: Jaki był ten rok?
29 grudnia 2017
Tadeusz Jankowski, Wójt Gminy Krzymów, podsumowuje mijający rok. dowiedz się więcej
...
PAPROTNIA/GMINA KRZYMÓW: Zły stan dróg gruntowych
28 grudnia 2017
Niesprzyjające warunki atmosferyczne powodują pogarszanie się stanu dróg gruntowych. dowiedz się więcej
...
KRZYMÓW: Święta Bożego Narodzenia zawsze kojarzą mi się z rodziną
21 grudnia 2017
Ksiądz Wojciech Kaźmierczak,proboszcz parafii pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Krzymowie. dowiedz się więcej
...
BEZPŁATNE DORADZTWO DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW Z ZAKRESU PODEJMOWANIA I ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
20 grudnia 2017
Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” uprzejmie informuje, że w związku z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy nr 9/2018 i 10/2018, z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, w gminach członkowskich Stowarzyszenia zostaną uruchomione punkty bezpłatnego doradztwa dla potencjalnych Beneficjentów. W punktach doradztwa możliwe będzie uzyskanie informacji o warunkach i zasadach uzyskania pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Skorzystanie z doradztwa daje możliwość uzyskania 1 pkt. podczas oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w trakcie ww. naborów. dowiedz się więcej
...
BRZEŹNO: Kiermasz dobroczynny

Do dwudziestego drugiego grudnia w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzeźnie będzie trwał charytatywny Kiermasz Świąteczny. Znalazły się na nim unikatowe, bo własnoręcznie zrobione ozdoby świąteczne. dowiedz się więcej
...


Stowarzyszenia

Jak dojechać

Galerie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij