Aktualności

KONIN: Marsz do WOT-u
25 maja 2017
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie prowadzi rekrutację do Wojsk Obrony Terytorialnej. dowiedz się więcej
...
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
23 maja 2017

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krzymów ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

  1. Informacje ogólne:
  2. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. z 2016 roku, poz. 1817) Wójt Gminy Krzymów zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert realizowanych w trybie ww. ustawy.
  3. dowiedz się więcej
...
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 roku

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krzymów ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert nawspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 roku

  1. Informacje ogólne:
  2. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. z 2016 roku, poz. 1817) Wójt Gminy Krzymów zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert realizowanych w trybie ww. ustawy.
  3. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej.
  4. dowiedz się więcej
...
Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 roku

WÓJT GMINY KRZYMÓW Ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 roku

  1. Rodzaj zadania: wspieranie przez Wójta Gminy Krzymów wykonywania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817) w zw. z uchwałą Nr XXV/142/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. Rady Gminy Krzymów w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzymów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku działalności o pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017 , prowadzących działalność statutową min. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.
  2. dowiedz się więcej
...
KRZYMÓW: Więcej pieniędzy na drogi
19 maja 2017
Osiemnastego maja, radni gminy Krzymów spotkali się na XXX sesji. Mówi Danuta Mazur, Przewodnicząca Rady Gminy Krzymów. dowiedz się więcej
...
KRZYMÓW: Dzień patrona

Osiemnastego maja, gimnazjaliści Zespołu Szkół w Krzymowie obchodzili święto patrona. dowiedz się więcej
...
KRZYMÓW: Urząd gminy zabezpiecza się przed cyberatakami
18 maja 2017
Tadeusz Jankowski, Wójt Gminy Krzymów. dowiedz się więcej
...
LADORUDZ: Kiedy przeprawimy się promem?

Tadeusz Jankowski, Wójt Gminy Krzymów. dowiedz się więcej
...
BRZEŹNO: Wiosenne recytowanie
17 maja 2017
W Zespole Szkół w Brzeźnie już po raz trzeci odbył się gminny konkurs recytatorski dla przedszkolaków. dowiedz się więcej
...
KONIN/BRZEŹNO: Grand Prix dla Estery

Estera Kasprzak z Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie zdobyła główną nagrodę ósmego Międzypowiatowego Przeglądu Keyboardowego „Mistrz Klawiatury 2017”. dowiedz się więcej
...


Stowarzyszenia

Jak dojechać

Galerie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij