Ogłoszenie o naborze na szkolenia grupowe

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór na szkolenia grupowe w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy,
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego pod tytułem „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (III)”.
I. W ramach projektu będą organizowane następujące szkolenia grupowe:
1) Prawo jazdy kat. C (dla osób, które mają ukończone 21 lat),
2) Prawo jazdy kat. E/C (dla osób, które posiadają prawo jazdy kat. C),
3) Operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej,
4) Szkolenie SEP w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
o napięciu do 1kV.
II. „Kartę kandydata na szkolenie” (na jedno z powyższych szkoleń) należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, ul. Zakładowa 4, na sali obsługi na stanowisku, na którym dana osoba jest obsługiwana w godzinach od 800 do 1300.
Nabór trwa do odwołania
III. W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby bezrobotne (Kobiety i Mężczyźni)
z ustalonym II profilem pomocy:
1) osoby do 25 roku życia z kategorii NEET, tj. osoba, która spełnia łącznie
następujące warunki:
– nie pracuje (tj. jest bezrobotna),
– nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie
stacjonarnym),
– nie szkoli się (tj. nie uczestniczy i nie uczestniczyła w okresie ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub
doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych
do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych),
– szkolenie rozpocznie w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji.
2) osoby w wieku od 25 do 30 roku życia z kategorii NEET, tj. osoba, która spełnia
łącznie następujące warunki
– nie pracuje (tj. jest bezrobotna),
– nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie
stacjonarnym),
– nie szkoli się (tj. nie uczestniczy i nie uczestniczyła w okresie ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub
doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych
do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych),
Dodatkowo osoba, która zostanie skierowana na szkolenie musi należeć do jednej
z poniższych grup:
1) osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby z wykształceniem średnim i niższym, osoby z wykształceniem policealnym/pomaturalnym nie kwalifikują się do tej grupy),
2) osoby długotrwale bezrobotne, tj.:
– osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy – w przypadku
osób w wieku poniżej 25 lat,
– osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy – w przypadku
osób w wieku 25 lat i więcej,
3) osoby o niskich kwalifikacjach będące jednocześnie osobami długotrwale
bezrobotnymi,
4) osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
UWAGA
W szkoleniach nie mogą brać udziału osoby bezrobotne, które w 2017 roku uczestniczyły już w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (III)”.Stowarzyszenia

Jak dojechać

Galerie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij