Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl
GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |     Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |    

Informacje


Krzymów: Linia z dofinansowaniem

30.01.2023 11:05


Autobus PKS

Przez kolejny rok gmina Krzymów będzie korzystać z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dzięki temu do dwudziestego dziewiątego grudnia tego roku będzie funkcjonować linia autobusowa na trasie Brzeźno-Genowefa. 

Kwota dofinansowania wynosi sto dziewięć tysięcy czterysta cztery złote, a całkowita wartość zadania sto trzydzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych i siedemdziesiąt sześć groszy. Wkład własny gminy to dwadzieścia tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy.

Projekt dofinansowany na podstawie umowy o objęciu w 2023 roku dopłatą
ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zawartej pomiędzy wojewodą wielkopolskim, a gminą Krzymów.

W wyniku realizacji projektu na terenie Gminy Krzymów uruchomiono w 2023 roku linię komunikacyjną o charakterze użyteczności publicznej z przebiegiem Brzeźno – Genowefa w okresie od dnia 02.01.2023 do dnia 29.12.2023 r.

odt
Przewozy autobusowe
Typ: odt Rozmiar: 0.16 Mb
Word
<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ