Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl
Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |     GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |    

Ogłoszenia


Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego

10.01.2023 15:31


Szanowni Państwo!
Z uwagi na bardzo dużą ilość wniosków w ramach tegorocznego naboru „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego”, która wpłynęła w ciągu pierwszych trzech dni informuję, iż dzień 5 stycznia 2023 r. jest ostatnim dniem przyjmowania wniosków o dofinansowanie ww. zadania w roku 2023.
Wnioski złożone do tut. Starostwa po 5 stycznia 2023 r. nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do kancelaria ogólnej Starostwa Powiatowego w Koninie lub na skrzynkę podawczą ePUAP.

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ