Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii


Krzymów: Program przyjęty

15.12.2022 11:07


Radni gminy Krzymów na sesji

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok dla gminy Krzymów.

Stało się to na sześćdziesiątej drugiej sesji, która była zwołana na czternasty grudnia.

Taki program rada gminy musi przyjąć obligatoryjnie co roku na kolejny rok, ponieważ jest to wymóg ustawowy.

Jakie są najważniejsze założenia programu dla naszej gminy?

- Ten program zakłada różne działania. Zadania te realizuje poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, na którą składa się prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, działalność szkoleniowa w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnień behawioralnych w szczególności dla dzieci i młodzieży. W tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych – mówi Leszek Staszak, Przewodniczący Rady Gminy Krzymów i członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Krzymowie.

W sesji uczestniczyło trzynaścioro radnych. Wszyscy byli za przyjęciem uchwały.

Krzymów: Program przyjęty

Plik pochodzi z serwisu Ale!Radio

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ