Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl
Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |     GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |    

Informacje


Poznań: Za troskę o środowisko

01.12.2022 14:33


Wójt Danuta Mazur i inne osoby na tle reklamy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu

Gmina Krzymów wyróżniona za działania na rzecz poprawy środowiska. Wójt Danuta Mazur odebrała je trzydziestego listopada w budynku Poznań Congress Center, podczas gali Ekologiczna Gmina.

W trakcie uroczystości zostały zaprezentowane wyniki rankingu, który powstał przy współpracy merytorycznej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Gmina Krzymów otrzymała wyróżnienia w dwóch kategoriach.

- Pierwszą kategorią, w której otrzymaliśmy wyróżnienie była Eko Aktywny Wielkopolanin. I kategoria ta dotyczyła liczby umów wypłaconych na przedsięwzięcia proekologiczne w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Ale dotyczyło to lat 2017 – 2021. Okazuje się, że wypłacono środki dla stu dwudziestu czterech beneficjentów, w tym znaczną liczbę stanowili mieszkańcy, którzy poprawnie, pozytywnie zostali zweryfikowani, jeśli chodzi o program Czyste Powietrze. I tutaj również musimy się pochwalić, że na wszystkie gminy z Wielkopolski, my zostaliśmy wyróżnieni czwartym miejscem właśnie w tej drugiej kategorii Czyste Powietrze, gdzie największe znaczenie miała liczba umów wypłaconych na przedsięwzięcia zrealizowane w ramach programu Czyste Powietrze. Bardzo się cieszymy, że ekologia jest dla gminy ważna, jest ważna dla naszych mieszkańców, bo przecież to dzięki zaangażowaniu pracowników urzędu gminy, którzy są przygotowani i udzielają rad, i wskazówek naszym mieszkańcom, dotyczących sporządzania i wypełniania wniosków dotyczących między innymi Czystego Powietrza. Myślę, że nasi mieszkańcy mają tę łatwość, że poprawnie zostaną te wnioski złożone do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w myśl za tym i mieszkańcy nasi są zadowoleni, a my również, ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu, na takiej gali mogliśmy być gminą wyróżnioną – mówi Danuta Mazur, Wójt Gminy Krzymów.

Wójt jest przekonana, że otrzymane wyróżnienia sprawią, że gmina jeszcze aktywniej będzie rozwijać działania proekologiczne. Ważna jest edukacja ekologiczna prowadzona wśród dzieci i młodzieży. Szkoły działające w gminie prowadzą takie zajęcia i realizują ekologiczne projekty. Istotna jest też estetyka miejsca, w którym mieszkamy i ubogacanie go zielenią.

- Myślę, że w kolejnych latach będziemy włączali też inne programy, które są współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. O tych możliwościach i nowych naborach mówiła pani prezes (WFOŚiGW w Poznaniu – przyp.red.), dlatego ten wyjazd był również taki bardzo potrzebny i bardzo trafiony, ponieważ mogliśmy u źródeł otrzymać informacje o możliwości wsparcia. Między innymi o tym, że możemy jako gmina wnioskować o kolejne działania. Ja rozmawiałam z panią prezes o tym, żeby uruchomić może nowe środki na fotowoltaikę na budynkach użyteczności publicznej, czyli mam na myśli szkoły, urzędy. Wiemy, jak droga jest dzisiaj energia i będziemy ronić wszystko, żeby te koszty zmniejszyć. I dla naszych mieszkańców, gdzie zrobiliśmy to, biorąc udział w projekcie „parasolowym”. Wiemy, że to są plusy, ale jeszcze jest wiele do zrobienia, niekoniecznie po stronie gminy, jeśli chodzi o wymianę instalacji elektrycznych, nowych napowietrznych linii, które są już przestarzałe i działalność naszych ogniw fotowoltaicznych nie jest taka, jakiej byśmy sobie życzyli. Sama jestem tego żywym przykładem, więc wiemy, o czym mówimy – tłumaczy Danuta Mazur.

Celem przedsięwzięcia Ekologiczna Gmina jest wyróżnienie samorządów, które najbardziej efektywnie sięgały po środki finansowe (perspektywa unijna 2014-2020), przeznaczone na wsparcie realizacji projektów wpływających na poprawę jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańców. Istotą tej akcji jest nie tylko nagrodzenie i wyróżnienie gmin najbardziej zaangażowanych w działania na rzecz środowiska, ale również inspirowanie samorządów do rozwijania działalności w tym zakresie.

Poznań: Za troskę o środowisko

Plik pochodzi z serwisu Ale!Radio

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ