Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii


Krzymów: Profilaktyka ze wsparciem komisji

24.10.2022 09:49


Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Krzymowie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Krzymowie wesprze realizację programu profilaktycznego dla uczniów szkół podstawowych i ich rodziców. Przeznaczy na to około dziesięciu tysięcy złotych.

Decyzję w tej sprawie komisja podjęła na posiedzeniu, które odbyło się dwudziestego października. Wcześniej wpłynęła do niej prośba o dofinansowanie od realizatorów programu, którymi są dyrektorzy szkół, pedagodzy, wychowawcy, Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krzymowie, Komisariat Policji w Starym Mieście i strażnik gminny, Marcin Michlicki, który złożył ten wniosek. W programie będzie też uczestniczyć Nadleśnictwo Konin.

Celami działań profilaktycznych będą między innymi ograniczenie spożywania alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych przez nieletnich na terenie gminy Krzymów, zwiększenie bezpieczeństwa uczniów przez naukę udzielania pierwszej pomocy oraz bezpieczne korzystanie i poruszanie się po drogach publicznych.

W jaki sposób komisja wesprze realizację tego programu?

- Wnioskodawcy poprosili o sfinansowanie zakupu fantomów: dorosły, młodzież i niemowlę do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej wraz z dwoma szkoleniowymi defibrylatorami, odblaski - około tysiąca sztuk, materiały dydaktyczne dla pedagogów szkolnych. Szacowany koszt tych wszystkich elementów, bo tu już też była przeprowadzona orientacja cenowa, jest to około dziesięciu tysięcy złotych – mówi Leszek Staszak, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Krzymowie.

Program będzie realizowany w bieżącym roku szkolnym w placówkach publicznych i niepublicznych działających w gminie Krzymów.

Krzymów: Profilaktyka ze wsparciem komisji

Plik pochodzi z serwisu Ale!Radio

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ