Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl

Informacje


GDKiA: Będzie jaśniej na niektórych przejściach

13.09.2022 11:48


Przejście dla pieszych przy DK 92 w Głodnie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad doświetli niektóre przejścia dla pieszych w gminie Krzymów przy Drodze Krajowej 92. Chodzi o miejsca w Brzeźnie, Głodnie i Paprotni.

To tylko część planu doświetleń przejść dla pieszych przy Drodze Krajowej 92, ponieważ podobne zadania będą realizowane również między innymi w powiatach kolskim i słupeckim.

Inwestycje zostaną wykonane w ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Określa on cele i priorytety inwestycyjne, wskazuje poziom i źródła finansowania oraz określa zakres rzeczowy zadań przewidywanych do realizacji.

I tak, w Brzeźnie zostanie zrealizowana budowa oświetlenia dedykowanego wraz ze strefami przejściowymi dla przejścia dla pieszych na DK 92.

W Głodnie będzie to budowa oświetlenia dedykowanego wraz ze strefami przejściowymi oraz budowa znaków aktywnych D-6 z lampami ostrzegawczymi nad jezdnią dla przejścia dla pieszych na DK 92.

W Paprotni powstanie oświetlenie dedykowane wraz ze strefami przejściowymi dla przejścia dla pieszych na DK 92.

Gdy zostanie wyłoniony wykonawca, będzie on miał na realizację wspomnianych inwestycji dziewięćdziesiąt dni od podpisania umowy.

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ