Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl
Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |     GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |    

Edukacja


Paprotnia: Najzdolniejsi zostali uhonorowani

02.09.2022 14:01


Wręczanie listów gratulacyjnych uzdolnionym uczniom

Pierwszy września był okazją do uroczystego wręczenia listów gratulacyjnych uczniom z naszej gminy, którzy otrzymali stypendia za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne w roku szkolnym 2021-22.

Uroczystość odbyła się w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Paprotni. Listy gratulacyjne wręczała utalentowanym uczniom wójt Danuta Mazur w towarzystwie Jacka Popielarza, Kierownika Wydziału Oświaty i Spraw Komunalnych Urzędu Gminy w Krzymowie.

Przypomnijmy, w tym roku dyrektorzy szkół publicznych i niepublicznych złożyli rekordową liczbę wniosków o stypendia. Było ich siedemdziesiąt osiem. Niestety, nie wszystkie przeszły kontrolę formalną.

- Komisja powołana przez panią wójt w lipcu, po ocenie stwierdziła, że pięcioro dzieci stypendiów nie dostanie, a to z tego powodu, że byli poza kryteriami uchwały podjętej przez Radę Gminy Krzymów. To znaczy były to dzieci młodsze, z klas 0 i klas I-III, a uchwała, która została podjęta, pozwala przyznawać stypendia dzieciom z klas IV-VIII – mówi Jacek Popielarz.

Zatem stypendia otrzymało siedemdziesięcioro troje uczniów. Najwięcej było ich w kategorii sportowej.

- Cieszymy się bardzo, że jest wielu uczniów, którzy ten sport uprawiają i zdobywają laury. To są laury minimum na poziomie powiatu. Była duża grupa, która zdobyła te laury drużynowo, ale byli też sportowcy, którzy mieli osiągnięcia indywidualne. Druga grupa to były dzieci, które otrzymały stypendia naukowe. Tych dzieci było dziewiętnaścioro. Najwięcej ze szkoły w Paprotni. Tam było dziesięcioro bodajże uczniów, sześcioro otrzymało ze szkoły z Brzeźna i pozostałe osoby ze szkół innych z terenu gminy Krzymów, publicznych i niepublicznych. I ostatnia grupa dzieci, które otrzymały stypendia, to były dzieci, które miały osiągnięcia w kategorii stypendiów artystycznych – mówi Jacek Popielarz.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Krzymów stypendia były przyznawane w wysokości od stu pięćdziesięciu do trzystu złotych. To było uzależnione od kategorii i od tego, czy stypendium zostało przyznane za osiągnięcia drużynowe, czy indywidualne. To jest odpowiednio sto pięćdziesiąt i trzysta złotych. Dwieście pięćdziesiąt złotych stypendium naukowego otrzymują uczniowie z klas IV-VI i trzysta złotych z klas VII-VIII.

- My, jako organ prowadzący bardzo cieszymy się z każdego stypendium przyznawanego uczniowi i myślę, że to jest chociaż niewielka gratyfikacja i podziękowanie za to, że te osiągnięcia się pojawiają na każdej niwie: naukowej, sportowej i artystycznej. Będziemy zawsze wspierać i cieszyć się z każdego stypendium, natomiast mamy wszyscy nadzieję, że nikt nam nie przeszkodzi i nic nam nie przeszkodzi. Wiemy z ostatnich czasów, że COVID przeszkadzał w zdobywaniu takich laurów przez dzieci. Natomiast mamy nadzieję, że ta epidemia, która była, już do nas nie wróci i innej też nie będzie, i że sytuacja związana z wojną w Ukrainie też nie będzie miała wpływu na to, że dzieci będą mogły zdobywać stypendia w roku szkolnym 2022/2023 – mówi Jacek Popielarz.

Przypomnijmy, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Krzymów, pieniądze za stypendia trafiły w sierpniu na konta rodziców bądź opiekunów uhonorowanych dzieci.

Paprotnia: Najzdolniejsi zostali uhonorowani

Plik pochodzi z serwisu Ale!Radio

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ