Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl
GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |    

Informacje


Krzymów: Radni dorzucili strażom do fotowoltaiki

30.09.2021 11:39


Radni gminy Krzymów na sesji

Zmiany w budżecie to najważniejsze decyzje, jakie podejmowali radni gminy Krzymów na czterdziestej pierwszej sesji, zwołanej dwudziestego dziewiątego września.

Wcześniej jednak podjęli uchwałę zmieniające uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Krzymów Nr IV/27/2019 z dnia 27 lutego 2019 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

- Bardzo długie nazwy tych dwóch uchwał. Ja powiem, że to w związku ze śmiercią pana Ryszarda Czajkowskiego, sołtysa sołectwa Drążno. W wyborach uzupełniających został wybrany nowy sołtys. Jest nim Henryk Spych. W związku z powyższym, podjęcie tych uchwał było jak najbardziej zasadne, ponieważ mieszkańcy sołectwa, którzy chcieliby uiszczać opłaty u sołtysa, gdyż sołtys jest również inkasentem (powinni mieć taką możliwość – przyp. red.). I zmiany dotyczyły tylko niektórych punktów. Gdzie do tej pory widniało nazwisko Ryszard Czajkowski, zastąpiliśmy nazwiskiem Henryk Spych – mówi Leszek Staszak, Przewodniczący Rady Gminy Krzymów.

Radni przegłosowali także zmiany w budżecie. Były to na przykład: dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Paprotni (dawnej remizie OSP), wpłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, subwencja z budżetu państwa na zajęcia dodatkowe w niepublicznych szkołach podstawowych czy darowizna z Fundacji mBank na realizację projektu w Szkole Podstawowej w Szczepidle.

Po stronie wydatków między innymi pięć tysięcy złotych na wsparcie montażu fotowoltaiki w starej remizie w Brzeźnie i remizie w Kałku.

- Dofinansowanie z WFOŚiGW jest dla wszystkich trzech budynków (trzeci to świetlica wiejska w Paprotni – przyp. red.) tej samej wysokości i wynosi dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset złotych. Wkład własny to pięć tysięcy sto złotych. W przypadku budynku w Paprotni wkład własny pokryje gmina, gdyż to ona jest właścicielem i wnioskodawcą na tę instalację. Ale jeśli mówimy o budynkach w Brzeźnie i Kałku, to na wniosek pani wójt radni zdecydowali, że dofinansują po dwa i pół tysiąca do tych jednostek i ich wkład własny będzie wynosił tylko dwa tysiące sześćset złotych – mówi Leszek Staszak.

Ponadto na wniosek skarbnik Izabeli Badowskiej w imieniu wójt gminy, została wprowadzona autopoprawka dotycząca wprowadzenia do budżetu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Chodzi o osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych na zakup kamery termowizyjnej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzymowie.

Krzymów: Radni dorzucili strażom do fotowoltaiki

Plik pochodzi z serwisu Ale!Radio

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ