Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl
GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |    

Sport i rekreacja


Głodno: Już oficjalnie oddane do użytku

25.09.2021 11:46


Przecięcie wstęgi przy boisku

I stało się. Po prawie czterech latach od pierwszych działań, udało się zakończyć budowę boiska wielofunkcyjnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Głodnie.

Oficjalne przekazanie obiektu miało miejsce dwudziestego czwartego września w szkole, podczas specjalnej uroczystości. Na jej początku Agnieszka Nowak, dyrektor placówki, odniosła się do zapisów z kroniki szkolnej, która jest prowadzona od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku.

- „We wrześniu 1988 roku, gdy ukończono budowę nowego obiektu szkolnego, zabrakło środków finansowych na budowę boisk i placów rekreacyjnych. Taki stan trwał do września 1992 roku, kiedy to postanowiliśmy zagospodarować około jednego hektara nieużytków, rozciągających się wokół szkoły”. Z kolejnych kart kroniki dowiadujemy się, jak przebiegały prace nad budową betonowego boiska do koszykówki, trawiastego boiska do piłki nożnej, skoczni w dal, ścieżki zdrowia oraz placu zabaw – mówiła Agnieszka Nowak.

Z kroniki wynikało, że w tę budowę zaangażowali się nie tylko nauczyciele i rodzice, ale też działające wówczas firmy i mieszkańcy. I chociaż wszystko zostało solidnie wykonane, to z biegiem lat boisko było w coraz gorszym stanie. Dlatego cztery lata temu powstała inicjatywa, aby zbudować nowe. Pierwsze działania podjęła ówczesna dyrektor szkoły, Małgorzata Drygiel wraz z organem prowadzącym szkołę, czyli stowarzyszeniem edukacyjnym „Aktywni Rodzice”. I w końcu się udało. Całkowity koszt boiska wyniósł sto czterdzieści tysięcy złotych.

- Dla takiej małej szkoły, jak nasza, jest to ogromny koszt. Pomoc finansową udzieliła gmina Krzymów, otrzymaliśmy wsparcie od mieszkańców okolicznych miejscowości, ponieważ fundusze sołeckie zarówno z Głodna, jak i miejscowości Potażniki i Stare Paprockie Holendry zostały przekazane na rewitalizację naszego boiska. My ze swojej strony, czyli organ prowadzący, również dołożyliśmy środki finansowe do tego przedsięwzięcia – mówi Agnieszka Nowak.

Podczas uroczystości uczniowie podziękowali wszystkim zaangażowanym w budowę boiska. Na ręce wójt Danuty Mazur zostały złożone podziękowania dla Urzędu Gminy w Krzymowie, radny Paweł Broskowski odebrał podziękowania dla rady gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Głodnie. Podziękowania otrzymał też Michał Laskowski, Prezes stowarzyszenia „Aktywni Rodzice” i była dyrektor Małgorzata Drygiel. W imieniu Rady Rodziców podziękowania otrzymała Edyta Laskowska, a dla mieszkańców okolicznych sołectw odebrali je sołtysi: Ewa Czaja z Głodna, Zbigniew Kupczyk ze Starych Paprockich Holendrów oraz Wiesław Chrzanowski z Potażnik.

Uczniowie przedstawili zaproszonym gościom program artystyczny, na który złożyły się piosenki, taniec i scenki w satyryczny sposób pokazujące genezę powstania niektórych dyscyplin sportowych i ich powiązanie z literaturą.

Szkoła otrzymała zestawy piłek od Urzędy Gminy w Krzymowie, radnych gminy oraz Ludowo-Młodzieżowego Klubu Sportowego Czarni Brzeźno.

Część oficjalną zakończyło przecięcie wstęgi przy nowym boisku, czego dokonali Danuta Mazur, Michał Laskowski, Małgorzata Drygiel, Edyta Laskowska, Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Aleksandra Czaja i Agnieszka Nowak.

Uroczystość zakończył festyn. Na nowym boisku zostały poprowadzone gry i zabawy sprawnościowe, na dzieci czekały dmuchane zjeżdżalnie, można było zobaczyć, jak wygląda wóz strażacki z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie i resuscytacja prowadzona na strażackich fantomach. Swoje stoisko miała też policja. Do zabawy przygrywał didżej Paweł Borowski, a wszyscy głodni mogli się nasycić grochówką. Najważniejsze było jednak boisko.

- Cieszymy się, bo jest coś nowego. Uważam, że boisko jest bezpieczne. Z kolegami gramy na nim najczęściej w piłkę nożną i koszykówkę. Boisko jest też miejscem do spotykania się. Nawet po zamknięciu szkoły tętni życiem – mówi Adrian, uczeń Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Głodnie.

 

Głodno: Już oficjalnie oddane do użytku

Plik pochodzi z serwisu Ale!Radio

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ