Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl
GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |     Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy o organizacjami pozarządowymi na rok 2023      |    

Informacje


Krzymów: Gmina złoży wnioski do Polskiego Ładu

06.08.2021 13:17


Oczyszczalnia ścieków w Brzezińskich Holendrach

Urząd Gminy w Krzymowie złoży trzy wnioski do Polskiego Ładu. Najbardziej kosztowny z nich zakłada rozbudowę stacji uzdatniania wody w Brzeźnie i oczyszczalni ścieków w Brzezińskich Holendrach. Jego wartość to trzydzieści milionów złotych.

W opisie tego projektu jest rozbudowa stacji uzdatniania wody do wydajności ok. 2000 m3/d, wykonanie trzeciego odwiertu studni głębinowej, rozbudowa kolumny filtrów i zakup agregatu prądotwórczego, dostosowanie instalacji hydrauliczno-elektrycznej, sieci wodociągowej fi 225 mm na długości około 10 kilometrów. W przypadku oczyszczalni ścieków chodzi o zwiększenie z przepustowości 600 do 1200 m3/d. Ponadto wykonanie dwóch reaktorów SBR, zagęszczacza osadu, składowiska osadu, zakup agregatu prądotwórczego, wykonanie automatyki i elektryki oraz wymiana lub remont sitopiaskownika, przepompowni ścieków surowych i komory zasuw.

Priorytetowym zadaniem jest też termomodernizacja pałacu w Brzeźnie. Obejmuje docieplenie budynku, wymianę drzwi i okien, zainstalowanie odnawialnych źródeł energii.

- Chcielibyśmy poprawić stan tego budynku i zmienić sposób jego ogrzewania. Mamy przygotowaną wstępną dokumentację, analizę mykologiczną i wszystkie inne wymagania, ponieważ pałac w Brzeźnie jest pod nadzorem konserwatora zabytków i wszystko cokolwiek ma się tam zadziać, musi być z nim konsultowane. Takie analizy i konsultacje, których wymaga konserwator zostały już przeprowadzone, ponieważ my już z podobnym wnioskiem starowaliśmy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Też na termomodernizację. Jednak od półtora roku pozostaje on bez rozpatrzenia, a my musimy coś z tym dużym dla naszej gminy problemem zrobić, wobec tego wycofaliśmy tamten wniosek i złożyliśmy do Polskiego Ładu– mówi Danuta Mazur, Wójt Gminy Krzymów.

Wniosek ten opiewa na sześć milionów złotych.

Trzeci projekt dotyczy opracowania dokumentacji i budowy dróg w Brzeźnie. Chodzi o ulice Krótką, Jaśminową, Pogodną, Bukową i Akacjową. Łączna długość to dziewięćset dziewięćdziesiąt metrów. Zaplanowane są po obu stronach chodniki i budowa kolektora odprowadzającego wodę, gdyż występuje tam problem z odwodnieniem.

- To inwestycja bardzo potrzebna w Brzeźnie. Są tam nowe osiedla, gęsta zabudowa jednorodzinna i oczywiście wcześniej została tam wykonana kanalizacja sanitarna. W związku z tym to zadanie wydaje się bardzo celowe – mówi Danuta Mazur.

Do końca września powinno być wiadomo, które nasze wnioski zyskały akceptację. Polski Ład zakłada dofinansowanie takich wniosków na poziomie dziewięćdziesięciu pięciu procent.

Krzymów: Gmina złoży wnioski do Polskiego Ładu

Plik pochodzi z serwisu Ale!Radio

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ