Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl
GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |     Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |    

Fundusze Unijne


Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna szkoła+” - wsparcie rodzin wielodzietnych

Gmina Krzymów 03.09.2020 15:24


Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna szkoła+” - wsparcie rodzin wielodzietnych

Gmina Krzymów uzyskała dofinansowanie w wysokości 75 000,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Ze środków otrzymanego grantu na realizację projektu zakupiono 35 zestawów sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Sprzęt zostanie przekazany do dyspozycji dyrektorom szkół, którzy rozdysponują komputery wśród najbardziej potrzebujących uczniów z rodzin wielodzietnych. Sprzęt został przekazany do dyspozycji dyrektorom szkół, którzy rozdysponują komputery wśród najbardziej potrzebujących uczniów z rodzin wielodzietnych.

 

 

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ