Wszystkie informacje


Brzeźno: Orlik startuje

04.05.2020 13:59


Brzeźno: Orlik startuje

Gmina Krzymów informuje, że Orlik w miejscowości Brzeźno przy ul. Głównej 70A, od 4 maja 2020 roku działać będzie od poniedziałku do piątku, w godz. 16.00 -20.00. 

Osoby korzystające z Orlika zobowiązane będą do stosowania następujących zasad bezpieczeństwa:

- zachowanie dystansu społecznego,

- obowiązku zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),

- brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),

- ograniczona liczba osób korzystających:

- z kortu tenisowego – max 4 osoby,

- boisko wielofunkcyjne, piłkarskie – max 6 osób,

- weryfikacji uczestników dokonuje pracujący danego dnia na Orliku animator,

- obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,

- dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,

- korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.

Wyżej wymienione zasady bezpieczeństwa będą aktualizowane i dostosowywane na bieżąco do wytycznych Ministerstwa Sportu i Ministerstwa Zdrowia.


Dla wszystkich jest to trudny moment, dlatego też prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość dotyczącą nowych zasad funkcjonowania obiektów. Zdajemy sobie sprawę z trudności związanych z aktualnie obowiązującymi obostrzeniami, dlatego jeszcze raz prosimy o zrozumienie nowych zasad.

Powiązane informacje:


<<< Powrót do poprzedniej strony