Wszystkie informacje


XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

16.03.2020 09:45


XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Informuję, że Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosił XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w kategorii gospodarstw indywidualnych organizowanego wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa .
Konkurs przebiegać będzie pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.
Do konkursu mogą być zgłaszane gospodarstwa, których właścicielami są osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą i ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).
Konkurs ma charakter ogólnokrajowy i przebiega w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim
Do konkursu mogą być zgłaszane gospodarstwa, których właścicielami są osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).
Termin zgłaszania gospodarstw do konkursu upływa z dniem 17 kwietnia 2020 roku.
Przystępując do realizacji etapu regionalnego Konkursu, proszę o współpracę, szczególnie o upowszechnienie idei konkursu, celem zachęcenia jak największej liczby właścicieli gospodarstw rolnych do wzięcia udziału w konkursie.
Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl.

<<< Powrót do poprzedniej strony