Wszystkie informacje


PILNE! INFORMACJA NA TEMAT FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY

Gmina Krzymów 15.03.2020 22:01


PILNE! INFORMACJA NA TEMAT FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY

Publikujemy informację Wójt Gminy Krzymów na temat zmian w funkcjonowaniu Urzędu Gminy, w prowadzonych w związku z zagrożeniem epidemicznym. 

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne zarażeniem chorobą zakaźną COVID-19 (koronawirus), które jest wskazaniem do unikania skupisk ludzkich i zatłoczonych pomieszczeń, w trosce o zdrowie Mieszkańców naszej Gminy i pracowników urzędu, od dnia 16 marca 2020 r. wprowadzamy ograniczenia w załatwianiu spraw należących do kompetencji Urzędu Gminy w Krzymowie. W związku z powyższym proszę o umawianie terminu i godziny wizyty w urzędzie telefonicznie oraz stawianie się do urzędu tylko w wyznaczonym wcześniej terminie.
W celu umówienia wizyty (dnia i godziny) prosimy o kontakt telefoniczny
(tel. 63 2413772) lub według listy numerów podanych poniżej, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej
krzymow@op.pl.

Do odwołania zamknięta zostaje kasa w Urzędzie Gminy w Krzymowie. Płatności dokonywać można za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub w placówkach stacjonarnych - w bankach i na poczcie.

Przypominamy, że opłaty skarbowe, zobowiązania podatkowe, opłaty za koncesje alkoholowe, czynsze, opłaty targowe, za pas drogowy i pozostałe opłaty należy wpłacać na konto: 68 8530 0000 0012 3366 2000 0010.

Jednocześnie informujemy, że ze względu na nieobecność pracowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Ludności, w Urzędzie Gminy będzie można dokonać tylko rejestracji zgonu (sporządzenie aktu zgonu).

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można składać w każdym urzędzie na terenie całego kraju.
 

Ważniejsze numery: 

Sekretariat: 63 2413761
Podatki: 63 2413768
Budownictwo, ochrona środowiska, odpady: 63 2413764

Działalność gospodarcza: 63 2413763
Oświata: 63 2413782
Straż Gminna: 63 2413290
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 63 2413031
Świadczenia Rodzinne: 63 2413290

Ponadto ważne informacje dotyczące funkcjonowania urzędu umieszczamy na stronie urzędu www.krzymow.pl, na stronie Facebook lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzymowie.

Szanowni Państwo,
wszelkie podejmowane przez nas działania są działaniami prewencyjnymi, zatem apeluję do Państwa o zrozumienie zaistniałej sytuacji i proszę o wyrozumiałość i współpracę.

 

Z wyrazami szacunku,

Danuta Mazur

Wójt Gminy Krzymów

<<< Powrót do poprzedniej strony