Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
 • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
 • | krzymow@op.pl
GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |     Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |    

Kultura


Brzeźno: Inspiracje zwiększają zasięg

24.02.2020 15:33


Brzeźno: Inspiracje zwiększają zasięg

Już czwartego kwietnia będziemy świadkami drugiej edycji "Inspiracji wielkanocnych". W tym roku konkurs na najpiękniejszy stół wielkanocny będzie miał zasięg międzygminny. 

Inspiracjom będą towarzyszyć koncerty, wystawy i konkurs na najpiękniejszą i najwyższą palmę wielkanocną.

Poniżej prezentujemy regulaminy konkursów i rozmowę z Danutą Pydyńską, Specjalistką do spraw projektów kulturalnych Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie.

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY STÓŁ WIELKANOCNY

REGULAMIN

 

 

PATRONAT:

Wójt Gminy Krzymów

 

ORGANIZATOR:
Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie

 

CELE:

Celem konkursu jest kultywowanie i podtrzymywanie tradycji wielkanocnych, propagowanie zwyczajów regionalnych, prezentowanie wytworów wielkanocnych i aranżacji stołów, a także integracja społeczności lokalnej oraz czerpanie radości z własnej pracy twórczej i możliwości jej prezentacji.

Uczestnictwo w konkursie daje okazję do podpatrzenia,  jak zgodnie z tradycją przygotować wystrój stołu świątecznego: jak go nakryć, udekorować i jakimi przysmakami staropolskiej kuchni zastawić.

 

TERMIN I MIEJSCE:

4 kwietnia 2020 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie.


Program:
14:00-16:00 - przygotowywanie stołów;
16:00 - inauguracja II INSPIRACJI WIELKANOCNYCH, otwarcie Kiermaszu Wielkanocnego, ocena stołów konkursowych;

16:10 - występy artystyczne;
17:00 - rozstrzygnięcie Konkursu na Palmę Wielkanocną (osobny regulamin)

18:00 - rozstrzygnięcie Konkursu na najpiękniejszy stół wielkanocny oraz degustacja  zaprezentowanych potraw.

 

UCZESTNICY:

W konkursie mogą wziąć udział sołectwa, Koła Gospodyń Wiejskich, wiejskie organizacje społeczne, stowarzyszenia, Kluby Seniora, uczniowie szkół gastronomicznych oraz inne grupy twórcze.

Każda reprezentacja przygotowuje i wystawia jeden stół.

Liczba osób w reprezentacji jest dowolna.

 

ZADANIA KONKURSOWE:

 

 1. Nakrycie stołu świątecznego dla czterech osób, na którym znajdą się:

- obowiązkowo: symbole świąteczne (koszyczek ze święconką, palma), tradycyjne potrawy, w tym wyroby i wypieki wielkanocne, elementy dekoracyjne (stroiki, pisanki, baranki, zajączki, świece, itp.)

- dodatkowo: inne produkty, kompozycje roślinne (kwiaty, bazie itp.), prace rękodzielnicze nawiązujące do tradycji Świąt Wielkiej Nocy przeżywanych
w Wielkopolsce.

 

 1. Przygotowanie do oceny jednej, tradycyjnej potrawy wielkanocnej (pasztet, jaja faszerowane, szynka, żur, baba, mazurek).

 

Każdy zespół powinien dysponować własnymi elementami dekoracyjnymi oraz bielizną i zastawą stołową. Organizator zapewnia stół o wymiarze 220x102cm.

Przygotowanie świątecznego stołu wykonuje się przed rozpoczęciem konkursu, w godzinach od 14:00-16:00.

 

 

KRYTERIA OCENY:

Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny zadania pod względem aranżacji stołu a także smaku, wskazanej przez zespół, jednej potrawy konkursowej, która powinna być ściśle związana z tradycją wielkanocną (pasztet, jaja faszerowane, szynka, żur, baba, mazurek).

Przy ocenie stołu Komisja kierować się będzie:

 • spełnieniem kryteriów obowiązkowych, biorąc pod uwagę:

- zawartość koszyczka (powinna być zgodna z tradycją)

- przygotowanie palmy wielkanocnej (mała palma wielkanocna, stanowiąca dekorację stołu – nie zaś ta, zgłoszona do odrębnego konkursu – powinna być wykonana własnoręcznie),

- właściwy dobór potraw,

- dekoracje świąteczne,

 • spełnieniem kryteriów dodatkowych

- nawiązanie do tradycji,

- umiejętność łączenia tradycji z nowoczesnością,

- pomysłowość aranżacji,

- różnorodność prezentowanych produktów, dekoracji,

- elegancja i estetyka stołu.

 

NAGRODY:

Komisja spośród wszystkich uczestników wybierze jednego zwycięzcę, przyznając mu nagrodę główną w wysokości 500 zł.

Komisja może ponadto wyróżnić dodatkowo jeden lub dwa zespoły, a także przyjąć inną gradację nagród.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie lub osobiste dostarczenie                                   do 20 marca 2020 r.  wypełnionej Karty zgłoszenia na adres organizatora:

Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie

ul. Główna 70a,

62-513 Krzymów

lub

gok.brzezno@o2.pl  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Organizatory zastrzegają sobie prawo zmiany w regulaminie.
 2. Organizatorzy mają prawo wykorzystania zdjęć przygotowanych stołów oraz uczestników konkursu do celów promocyjnych.
 3. Interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie kwestii spornych należy do Organizatora.

Szczegółowych informacji nt. Konkursu udziela:

Danuta Pydyńska tel. 63 220 47 93, kom. 603 683 308, e-mail: pydynska@gmail.com

KONKURS PLASTYCZNY „PALMA WIELKANOCNA”

REGULAMIN

 

PATRONAT:

Wójt Gminy Krzymów

 

ORGANIZATOR:

Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie

 

CEL:

- Celem Konkursu jest pielęgnowanie tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palm w obrzędowości ludowej.

- Konkurs ma charakter międzypokoleniowy i adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej, dorosłych, osób indywidualnych, grup i rodzin.

- Realizacja Konkursu ma na celu integrację społeczności lokalnej poprzez działania artystyczne oraz wymianę doświadczeń i wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego wykonywania palm.

 

TERMIN I MIEJSCE:

4 kwietnia 2020 r., godz. 16.00.

Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie

 

WARUNKI UCZESTNISTWA:

Uczestnicy Konkursu mają za zadanie wykonać własnoręcznie tradycyjną palmę wielkanocną. Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy dostarczyć w terminie do 31 marca 2020 r. do Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie (ul. Główna 70a).

 

Wprowadza się dwie kategorie Konkursu:

 1. NAJPIĘKNIEJSZA PALMA WIELKANOCNA

dla osób indywidualnych lub zespołów 2-3 osobowych:

- do 9 lat

- 10-15 lat

- powyżej 15 lat (także dorośli)

Praca nie może przekraczać wysokości 1,5 m.

 

 1. NAJWYŻSZA PALMA WIELKANOCNA

dla zespołów/grup, rodzin

- kategoria open

Palmę może wykonać rodzina lub grupa/zespół składająca się z dowolnej liczby osób. Warunkiem formalnym jest zaprezentowanie palmy w pozycji pionowej.

 

Wszystkie zgłoszone na Konkurs palmy muszą być opatrzone metryczką.

W przypadku pierwszej kategorii metryczka powinna zawierać imię i nazwisko, wiek uczestnika oraz miejscowość, z której uczestnik pochodzi, a w przypadku drugiej kategorii: imiona                               i nazwiska wykonawców oraz miejscowość, którą dany zespół reprezentuje.

 

Osoby zainteresowane Konkursem mogą wziąć udział w nieodpłatnych warsztatach etnograficznych, podczas których nauczą się własnoręcznie wykonywać palmy wielkanocne. Warsztaty odbędą się 21 marca 2020 r. o godz. 10.00, a poprowadzą je twórczynie ludowe                    z Kłodawy - Jadwiga Tyksińska i Katarzyna Szołajska.

 

TECHNIKA:

Prace konkursowe muszą być wykonane z materiałów naturalnych i tradycyjnie wykorzystywanych do wykonywania palm, np.: żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, wydmuszki, wstążki, bibuła itp.

Prace zawierające ozdoby plastikowe bądź zakupione (gotowe), nie będą oceniane.

 

OCENA I NAGRODY:

Palmy oceniane będą przez Komisję Artystyczną powołaną przez Organizatora, według następujących kryteriów:

- technika wykonania,

- pomysłowość,

- oryginalność,

- estetyka wykonania,

- wysokość (w przypadku II kategorii).

 

Ogłoszenie werdyktu, wręczenie dyplomów i nagród nastąpi podczas II GMINNYCH INSPIRACJI WIELKANOCNYCH w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie, 4 kwietnia 2020 r.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych konkursu informacji osobowych zawartych na metryczce każdej z prac.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora materiałów dostarczonych do konkursu do działań informacyjno-promocyjnych.
 3. Po rozstrzygnięciu Konkursu wykonawcy zabierają wykonane przez siebie palmy i zgodnie z polską tradycją mogą uczestniczyć z nimi w procesji upamiętniającej wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy podczas liturgii Niedzieli Palmowej.
 4. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w Regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i prawo ostatecznej jego interpretacji.

 

Szczegółowych informacji nt. Konkursu udziela Danuta Pydyńska tel. 63 220 47 93,                            kom. 603 683 308, e-mail: pydynska@gmail.com

 

Brzeźno: Inspiracje zwiększają zasięg

Plik pochodzi z serwisu Ale!Radio

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ