Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
 • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
 • | krzymow@op.pl
GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |    

Fotowoltaika


 • Harmonogram montażu instalacji fotowoltaicznych

  Gmina Krzymów: 06.05.2022 13:51

  Przedstawiamy harmonogram montażu instalacji fotowoltaicznych, w ramach projektu „Wsparcie OZE w Gminie Krzymów poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych”. Uprzejmie informujemy, że termin montażu poszczególnych instalacji fotowoltaicznych może ulec zmianie. Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego kontaktu z uczestnikiem projektu i ustalenia terminu montażu.

 • Polska: Zmiany przyjęte

  28.01.2022 10:33Polska: Zmiany przyjęte

  Sejm przyjął zmiany w ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii dotyczące tak zwanych projektów parasolowych. Szczegółowe informacje w podanym poniżej linku.

 • Brzeźno, Kałek, Paprotnia: Dotacje na fotowoltaikę

  21.10.2021 12:26Logo Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu

  Urząd Gminy w Krzymowie otrzymał dofinansowanie do zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych na budynku użytkowanym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Paprotni. Takie samo wsparcie finansowe na fotowoltaikę otrzymały jednostki strażackie z Brzeźna i Kałku.

 • Wzór umowy dla uczestników projektu fotowoltaicznego

  21.05.2021 13:42

  Poniżej udostępniamy wzór umowy, który zostanie zawarty z każdym z uczestników projektu „Wsparcie OZE w Gminie Krzymów poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPWP.03.01.01-30-0148/17-00 z dnia 07.05.2020 r.

 • UWAGA uczestnicy projektu OZE

  Gmina Krzymów: 10.03.2021 15:32

  Szanowni Mieszkańcy! W związku z pojawiającymi się sygnałami o telefonach oraz bezpośrednich wizytach osób podających się za przedstawicieli firmy, która będzie wykonywała aktualizację dokumentacji technicznej u mieszkańców zakwalifikowanych do projektu, informujemy, że jedyną firmą, która jest uprawniona do wykonania dokumentacji jest ta, która była wskazana w piśmie wysłanym do wszystkich uczestników projektu. Pracownicy tej firmy, podczas wizyt u Państwa w domach, będą posiadali identyfikatory, oraz imienne upoważnienie Wójta Gminy Krzymów. Prosimy o zachowanie czujności i weryfikację każdej osoby, która podaje się za przedstawiciela firmy audytującej.

 • Projekt umowy dla uczestników projektu fotowoltaicznego.

  Gmina Krzymów: 05.03.2021 09:55

  Poniżej udostępniamy projekt umowy, która zostanie zawarta z każdym z uczestników projektu „Wsparcie OZE w Gminie Krzymów poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPWP.03.01.01-30-0148/17-00 z dnia 07.05.2020 r.

 • Informacja o wynikach losowania

  Gmina Krzymów: 11.01.2021 12:02

  Gmina Krzymów informuje, że w dniu 8 stycznia 2021 r. o godz. 11:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Krzymowie odbyło się publiczne losowanie uczestników projektu. W załączeniu protokół z przeprowadzonego losowania.

 • Nabór uzupełniający uczestników projektu OZE

  Gmina Krzymów: 01.12.2020 16:55

  Urząd Gminy w Krzymowie informuje, że od 07.12.2020 r. do 11.12.2020 r. do godz. 12:00 będzie prowadzony nabór uzupełniający uczestników w ramach projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii realizowanego przez Gminę  Krzymów. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące naboru oraz dokumenty, które należy przedłożyć znajdują się w załącznikach poniżej.

 • Krzymów: Fotowoltaika - będzie nabór uzupełniający

  26.11.2020 09:44Krzymów: Fotowoltaika - będzie nabór uzupełniający

  Od siódmego do jedenastego grudnia do godziny dwunastej w południe, zostanie przeprowadzony nabór uzupełniający do projektu na fotowoltaikę z 2017 roku. Wkrótce na stronie www.krzymow.pl w zakładce  "Dla mieszkańców" pojawi się odnośnik o nazwie "Fotowoltaika", w którym znajdą się wszelkie informacje oraz wnioski do wypełnienia i złożenia w urzędzie gminy. 

 • OZE - dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w projekcie

  Gmina Krzymów: 23.07.2020 13:39

  Szanowni Państwo, w odpowiedzi na korespondencję dotyczącą realizacji Projektu nr RPWP.03.01.01-30-0148/17 pt. „Wsparcie OZE w Gminie Krzymów poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych” Gmina Krzymów otrzymała odpowiedzi od Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ na zadane pytania.

 • Dofinansowanie na odnawialne źródła energii dla gminy Krzymów

  Gmina Krzymów: 10.06.2020 14:19

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 7 maja 2020 r. Gmina Krzymów podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie OZE w Gminie Krzymów poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych” złożonego w ramach konkursu nr RPWP.03.01.01-IZ.00-30-001/17 w 2017 roku dla Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020. Projekt obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych w Gminie Krzymów. Wartość projektu: 6 576 950,52 zł, w tym dofinansowanie z UE: 5 037 341,40 zł.


ˆ