Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
 • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
 • | krzymow@op.pl
GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |     Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |    

Ogłoszenia


 • Otwarty konkurs ofert

  09.03.2021 07:00

  WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT       Wójt Gminy Krzymów informuje, że w wyniku  przeprowadzonego konkursu ofert na prowadzenie na terenie Gminy Krzymów placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzymów została złożona jedna oferta 1. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie ul. PCK 13, 62-500 Konin -              przyznano dotację w kwocie 18 000,00 zł   Uzasadnienie wyboru oferty Oferent spełnił wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w ogłoszonym otwartym konkursie ofert.                                                                                     Wójt Gminy                                                                                     /-/ Danuta Mazur WÓJT GMINY KRZYMÓW Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie prowadzenia na terenie Gminy Krzymów placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzymów  

 • Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu

  Gmina Krzymów, powiat koniński: 04.03.2021 14:22

  IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu wydał ostrzeżenia meteorologiczne związane z możliwością wystąpienia oblodzenia.

 • Zwolnienie ze składek za luty i postojowe

  02.03.2021 15:20Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

  Przedsiębiorcy z kilkudziesięciu branż mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za luty 2021 r. Będą też mogli skorzystać ze świadczenia postojowego maksymalnie trzykrotnie.  

 • Ostrzeżenie meteorologiczne o gęstej mgle

  Gmina Krzymów, powiat koniński: 02.03.2021 12:42

  IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu wydał ostrzeżenia meteorologiczne związane z możliwością wystąpienia gęstej mgły.

 • ZUS rozpoczął waloryzację emerytur i rent

  01.03.2021 15:26

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął właśnie coroczną waloryzację emerytur i rent. W tym roku świadczenia wrosną o ponad 4 proc., a minimalna emerytura będzie wyższa o 50,88 zł.

 • WÓJT GMINY KRZYMÓW Ogłasza otwarty konkurs ofert

  26.02.2021 09:04

    WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT     Wójt Gminy Krzymów informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych o charakterze gminnym w 2021 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zostały złożone dwie oferty:   Gminny Klub Sportowy „Warta Krzymów” Krzymów ul. Mleczna 1, 62-513 Krzymów - przyznano dotację w kwocie 52.000 zł   Ludowy Młodzieżowy Klub Sportowy „Czarni Brzeźno" Brzeźno ul. Sportowa 4, 62-513 Krzymów - przyznano dotację w kwocie 66.000 zł   Uzasadnienie wyboru oferty   Oferenci spełnili wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w ogłoszonym otwartym konkursie ofert.                                                                     Zastępca Wójta Gminy                                                                                               /-/   Roman Gęziak                 WÓJT GMINY KRZYMÓW Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań o charakterze gminnym w 2021 roku w zakresie upowszechnienie kultury fizycznej i sportu


ˆ