Wszystkie informacje


 • Brzeźno: Bohater w koronie na sztaludze

  04.06.2020 14:19

  Do dwudziestego piątego czerwca w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie można oglądać wystawę zatytułowaną "Bohater w koronie".

 • ″Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego″

  Gmina Krzymów: 02.06.2020 15:23

  27 kwietnia 2020 r. Gmina Krzymów podpisała umowę na realizację projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

 • Roztoka: Mandaty za zaśmiecanie

  02.06.2020 14:34

  Podczas wspólnego patrolu policji i strażnika gminnego, udało się ustalić sprawców zaśmiecenia brzegu Warty w Roztoce. Dwóch mieszkańców gminy Krzymów wyrzuciło tam pozostałości po lodówkach i zamrażarkach.

 • Brzeźno: Akt wandalizmu

  01.06.2020 14:32

  Przy ulicy Złotogórskiej w Brzeźnie wandale zniszczyli część turystycznej wiaty. Policja próbuje ustalić sprawcę lub sprawców zdarzenia.  

 • GOK BRZEŹNO: Wyniki konkursu plastycznego ″Bohater w koronie″

  Brzeźno, Gmina Krzymów: 01.06.2020 12:00

  Aż 29 Młodych Artystów z gminy Krzymów zgłosiło swoje prace do konkursu plastycznego "Bohater w koronie", ogłoszonego przez Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie. Jego rozstrzygnięcie odbyło się w dwojaki sposób: na podstawie decyzji komisji konkursowej oraz poprzez wyłonienie Laureata Nagrody Publiczności za pomocą głosowania facebookowego. Dziękujemy zarówno Autorom prac, jak i wszystkim, którzy oddali swoje głosy. Poniżej publikujemy protokoły prezentujące listę laureatów oraz rozmowę podsumowującą konkurs.

 • Brzeźno: Do serca przytul psa

  01.06.2020 09:50

  Maj był dobrym miesiącem w Przytulisku dla Zwierząt w Brzeźnie. W tym miesiącu nie został odłowiony ani jeden pies, natomiast dwa zostały wyadoptowane.

 • Brzeźno/Łódź: ″Wykapany zięć″ na małym ekranie

  27.05.2020 15:43

  Pierwszego czerwca Teatr Telewizji wyemituje komedię "Wykapany zięć" autorstwa Krzysztofa Kędziory, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie. Spektakl rozpocznie się o godzinie dwudziestej pierwszej.

 • Krzymów: Urząd otwiera drzwi

  22.05.2020 13:02

  Od najbliższego poniedziałku Urząd Gminy w Krzymowie otworzy drzwi dla petentów. Przez ostatnie tygodnie, aby załatwić sprawę urzędową, na wizytę trzeba było umawiać się telefonicznie.

 • Krzymów: Powrót fotowoltaicznego projektu

  22.05.2020 12:13

  Mieszkańcy, którzy w 2017 roku zgłosili się do projektu "Wsparcie OZE w gminie Krzymów poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych", będą mieli możliwość uzyskania osiemdziesięciopięcioprocentowego dofinansowania do tej inwestycji.

 • Krzymów: Gmina sprzedaje i kupuje grunty

  22.05.2020 11:49

  Gmina Krzymów sprzedała Lidze Obrony Kraju w Koninie grunt w Potażnikach. Będzie tam rozbudowywana istniejąca strzelnica myśliwsko-sportowa.

 • Krzymów: Trwa rekrutacja

  21.05.2020 12:32

  Do dwudziestego dziewiątego maja można zapisywać dzieci na wakacyjne zajęcia opiekuńcze w oddziałach przedszkolnych.