Wszystkie informacje


 • Bezpłatne szkolenie informacyjne

  Gmina Krzymów: 23.01.2020 08:02

  Szukaj pracowników razem z nami…     Powiatowy Urząd Pracy w Koninie organizuje bezpłatne szkolenie informacyjne dla pracodawców i przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Na szkoleniu zostaną omówione kwestie związane z formalnym wypełnieniem wniosku.   Termin: 28 stycznia 2020 r. godz. 10 00 siedziba PUP w Koninie, ul. Zakładowa 4, I piętro, pokój 110   Serdecznie zapraszamy !

 • Bezpłatne szkolenie informacyjne

  Gmina Krzymów: 23.01.2020 08:00

  Szukaj pracowników razem z nami…     Powiatowy Urząd Pracy w Koninie organizuje bezpłatne szkolenie informacyjne dla pracodawców i przedsiębiorców.   Podczas spotkania przedstawione zostaną : możliwości pozyskiwania środków finansowych na zatrudnienie pracowników, formy prowadzonego pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego, procedury związane z zatrudnieniem cudzoziemców.   Termin: 6 luty 2020 r. godz. 10 00 siedziba PUP w Koninie, ul. Zakładowa 4, I piętro, pokój 110   Serdecznie zapraszamy !

 • Krzymów: Radni poznali informacje o bezpieczeństwie w gminie

  22.01.2020 16:24

  Radni gminy Krzymów spotkali się dzisiaj na osiemnastej sesji. Gościem obrad był asp. sztab. Leszek Juszczak, Komendant Komisariatu Policji w Starym Mieście, który przedstawił informacje na temat stanu bezpieczeństwa w gminie Krzymów w 2019 roku.  

 • Brzeźno: Czas opłacić składki wędkarskie

  22.01.2020 09:46

  Z nowym rokiem zmieniła się wysokość składek dla wędkarzy. Koło Wędkarskie nr 39 Szczupak w Brzeźnie przyjmuje już wpłaty. Dyżury będą prowadzone w każdą środę od 15.30 do 17.00.

 • Szczepidło: Jak zatrzymać uczniów?

  21.01.2020 11:10

  Szkoła Podstawowa w Szczepidle od kilku lat traci uczniów. Jeśli nie uda się odwrócić tej tendencji, placówkę czeka reorganizacja. Na uzdrowienie sytuacji dyrekcja, nauczyciele i rodzice mają rok.

 • Krzymów: Więcej zadań dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

  20.01.2020 15:35

  Od drugiego stycznia świadczenia rodzinne przestały być referatem Urzędu Gminy w Krzymowie. Stały się częścią organizacyjną krzymowskiego GOPS-u. Wójt Danuta Mazur i Łucja Kozłowska, kierownik ośrodka, zapewniają, że dla mieszkańców ta zmiana nie będzie odczuwalna.

 • Krzymów: Jesteśmy bardzo konkurencyjni

  20.01.2020 15:03

  W Krzymowie został dziś otwarty Gminny Żłobek "Maluszek". To pierwsza taka placówka w powiecie konińskim. Znalazło w niej miejsce dwadzieścioro dzieci.

 • Brzeźno: Poetyckie anioły

  17.01.2020 10:12

  Danuta Olczak, konińska poetka, spotkała się wczoraj z młodzieżą szkół podstawowych z Brzeźna i Szczepidła. Było to już trzecie spotkanie w ramach autorskiego projektu literatki "Cztery pory roku w poezji". Tematykę wczorajszego zdominowały anioły.

 • Szczepidło: Ferie z atrakcjami

  16.01.2020 14:08

  Warsztaty plastyczne i fotograficzne, wycieczka oraz konkurs na biznesmena. Między innymi takie atrakcje dla uczniów na drugi tydzień ferii zimowych zapowiada Katarzyna Swędrowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczepidle.

 • OTWARCIE ŻŁOBKA GMINNEGO ″MALUSZEK″

  krzymów: 15.01.2020 11:39

  Wójt Gminy Krzymów oraz dyrektor żłobka serdecznie zapraszają rodziców i dzieci zakwalifikowanych do żłobka na uroczyste otwarcie Żłobka Gminnego "Maluszek" w Krzymowie dnia 20 stycznia 2020 r. o godz. 11.00

 • Wójt Gminy Krzymów ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie na terenie Gminy Krzymów placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzymów

  Krzymów: 14.01.2020 12:00

  Wójt Gminy Krzymów ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie na terenie Gminy Krzymów placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzymów.

 • Konkurs ofert komisja konkursowa

  14.01.2020 08:44

  INFORMACJA Wójta Gminy Krzymów ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Brzeźno: Najaktywniejsza jednostka w gminie

  12.01.2020 15:12

  Druhny i druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie spotkali się jedenastego stycznia na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym za 2019 rok. Ze statystyk Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie wynika, że jednostka z Brzeźna okazała się w minionym roku najaktywniejsza spośród pozostałych istniejących w gminie Krzymów i najczęściej wyjeżdżała do akcji ratowniczo-gaśniczych.