Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
 • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
 • | krzymow@op.pl

Wszystkie informacje


 • Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3220P

  25.01.2023 12:31Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3220P

  W związku z rozpoczęciem robót związanych z przebudową odcinka drogi powiatowej w miejscowości Brzezińskie Holendry - Brzeźno ul. Krzymowska informujemy, że 6 lutego 2023 r. zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu drogowego.

 • Brzeźno: Możemy uczyć się tego, żeby wsłuchiwać się w pana głos

  25.01.2023 09:30Józef Rokiciński, Danuta Mazur i Leszek Staszak

  Józef Rokiciński, mieszkaniec Brzeźna oraz Przewodniczący Miejskiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych w Koninie, dwudziestego szóstego stycznia skończy sto lat. Dwa dni przed urodzinami jubilata odwiedzili wójt Danuta Mazur i Leszek Staszak, Przewodniczący Rady Gminy Krzymów.

 • Brzeźno: Dodatkowy turnus

  25.01.2023 09:04Plakat reklamujący dodatkowy turnus ferii w GOK-u

  Dzięki wsparciu finansowemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Krzymowie, Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie uruchomił dodatkowy turnus w ramach Ferii z GOK-iem.

 • Krzymów: Obowiązek odśnieżania

  25.01.2023 08:56Logo Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

  Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina o obowiązku odśnieżania dachów, balkonów i usuwaniu nawisów lodowych oraz sopli. Szczegóły można znaleźć w załączniku, który publikujemy poniżej.

 • Wójt Gminy Krzymów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

  gmina Krzymów: 24.01.2023 14:47

  WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT          Wójt Gminy Krzymów informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Rozwój kultury fizycznej i sportu w Gminie Krzymów w 2023 roku” dotacje otrzymali:   Gminny Klub Sportowy „Warta Krzymów” Krzymów ul. Mleczna 1,  62-513 Krzymów –  dotacja w kwocie 59.500 zł. Ludowy Młodzieżowy Klub Sportowy „Czarni Brzeźno” Brzeźno ul. Sportowa 4, 62-513 Krzymów -  dotacja w kwocie 68.500 zł.   Uzasadnienie wyboru ofert   Oferenci spełnili wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i  o wolontariacie oraz w ogłoszonym otwartym konkursie ofert.           Wójt /-/ Danuta Mazur

 • Ostatnie ferie z bonem turystycznym

  24.01.2023 12:32Ostatnie ferie z bonem turystycznym

  Tegoroczne ferie zimowe to najlepszy i praktycznie ostateczny moment, by wykorzystać bon turystyczny. Na  430 tys. uprawnionych w Wielkopolsce osób, wciąż nieaktywnych jest ponad 55 tys. bonów. Warto się pospieszyć, bo ważność bonu upływa 31 marca. Po tym terminie nie będzie można nim opłacić wypoczynku ani pobytu w hotelu.

 • Konin: Zmiana regulaminu

  24.01.2023 11:47Logo MZK w Koninie

  Miejski Zakład Komunikacji w Koninie informuje o zmianie regulaminu przewozu osób i bagażu podręcznego. Szczegółowe informacje poniżej w załączniku.

 • Paprotnia: Choinkowy talent show

  23.01.2023 11:36Grupa taneczna ze szkoły w Paprotni

  Po pandemicznej przerwie szkoły wracają do organizacji zabaw choinkowych. Dwudziestego pierwszego stycznia w świetlicy wiejskiej w Paprotni taką zabawę zorganizowała miejscowa Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy.

 • Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia na terenie Gminy Krzymów placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodziezy z terenu Gminy Krzymów

  23.01.2023 10:32Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia na terenie Gminy Krzymów placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodziezy z terenu Gminy Krzymów

  WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT            Wójt Gminy Krzymów informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia na terenie gminy Krzymów placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Krzymów dotacje otrzymało:   Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich ul. PCK 13 62-500 Konin –  dotacja w kwocie 22.000 zł   Uzasadnienie wyboru ofert   Oferent spełnił wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i  o wolontariacie oraz w ogłoszonym otwartym konkursie ofert.           Wójt /-/ Danuta Mazur ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OGŁOSZENIE WÓJT GMINY KRZYMÓW OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA NA TERENIE GMINY KRZYMÓW PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY KRZYMÓW

 • Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań o charakterze gminnym w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku

  20.01.2023 11:48Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań o charakterze gminnym w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku

  OGŁOSZENIE   Wójt Gminy Krzymów ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej  do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań o charakterze gminnym w zakresie wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku

 • Krzymów: Światło wygrało z ciemnością

  20.01.2023 11:32Krzymów: Światło wygrało z ciemnością

  Przedszkolaki i pierwszoklasiści ze szkoły podstawowej w Krzymowie wystawili jasełka. Historia narodzin Jezusa została opowiedziana w ciekawej, nowatorskiej formie. Widowisko było adresowane do babć i dziadków z okazji zbliżającego się ich święta.

 • Przedsiębiorco - od stycznia obowiązkowe konto na PUE!

  20.01.2023 08:16Przedsiębiorco - od stycznia obowiązkowe konto na PUE!

  Od stycznia 2023 r. wszyscy płatnicy składek mają obowiązek posiadania aktywnego profilu na PUE ZUS. Do tej pory jednak nie wszyscy wywiązali się z tego obowiązku. ZUS sukcesywnie będzie zakładał im profil na PUE. Jednak, by mogli z niego skorzystać, będą musieli odebrać od ZUS hasło i login

 • Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie na terenie Gminy Krzymów placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzymów.

  18.01.2023 14:26Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie na terenie Gminy Krzymów placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzymów.

  INFORMACJA Wójta Gminy Krzymów   dotycząca naboru na kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia na terenie gminy Krzymów placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Krzymów. Informuję, że w ogłoszonym konkursie nie złożono żadnej oferty, w związku z powyższym postępowanie konkursowe zostało zakończone.                                                                                 Wójt Gminy /-/  Danuta Mazur                                                                                                                                                OGŁOSZENIE   Wójt Gminy Krzymów ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej  do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie na terenie Gminy Krzymów placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzymów.


ˆ