Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzymowie
Kierownik – Danuta Kołodziej
tel. (63) 241 37 78
gops.krzymow@konin.lm.pl