Stawki za wywóz odpadów

Zgodnie z Uchwałą Nr. VIII/45/2019 Rady Gminy Krzymów z dnia 19 czerwca 2019 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2019 poz.6290) od 1 sierpnia 2019 obowiazują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- za odpady zbierane w sposób selektywny 12,00 zł miesięcznie od osoby

- za odpady zbierane w sposób zmieszany 24,00 zł miesięcznie od osoby.