Kampania informacyjna

Znajdziesz tutaj informacje jak segregować odpady, kiedy i gdzie odbędą się zebrania informacyjne oraz materiały edukacyjne.

Do pobrania ulotki informacyjne jak segregować odpady:
– ulotka informacyjna wersja z dn. 03.07.2013r.
– ulotka informacyjna wersja z dn. 08.04.2013r.

Mieszkańcy którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów są uprawnieni do wystawienia zgodnie z harmonogramem pojemnika na odpady zmieszane z zastrzeżeniem że w pojemniku powinny się znajdować odpady, które zostały po segregacji np. papmersy, popiół, ceramika itd. (więcej informacji znajduje się w ulotce pt. Jak segregować odpady). Natomiast mieszkańcy, którzy w deklaracji zaznaczyli, że nie będą prowadzić segregacji do pojemnika na odpady zmieszane wkładają wszystkie odpady, które wytworzyli w swoim gospodarstwie domowym. Jednocześnie informujemy, że w workach przeznaczonych do segregacji nie mogą znajdować się odpady zmieszane lub pozostałości po segregacji odpadów. Poniżej podajemy przykład:
Pani Anna Nowak zadeklarowała, że będzie prowadzić segregację odpadów. W terminie przewidzianym w harmonogramie na odbiór odpadów zmieszanych wystawiła pełny pojemnik na odpady zmieszane które zostały jej po segregacji odpadów oraz wystawiła worek koloru żółtego, w którym znajdowały się pampersy, ponieważ nie mogła już ich zmieścić w pojemniku. Czy Pani Anna postąpiła dobrze?


Nie, ponieważ kolor żółty zastrzeżony jest zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku w gminie Krzymów na odpady tj. plastik, metale i odpady wielomateriałowe. Firma która odbiera odpady nie ma obowiązku odebrać odpadów z tego worka od Pani Anny. Zastrzeżenie odnośnie kolorów obowiązuje także mieszkańców, którzy w deklaracji zaznaczyli, że nie będą odpadów segregować. Nadmiar odpadów zmieszanych i powstałych w wyniku segregacji, które nie zmieściły się do pojemnika na odpady zmieszane powinien zostać umieszczony w workach koloru czarnego. Worki te mieszkaniec zobowiązany jest zakupić na własny koszt. Firma odbierająca odpady ma obowiązek dostarczyć jedynie worki odpowiednich kolorów przewidzenie na odpady segregowane zgodnie z zasadą "na wymianę".


W związku z licznymi zapytaniami przypominamy, że:
1. Pojemniki i worki na odpady komunalne należy ustawić w miejscach łatwo dostępnych dla ich użytkowników i pracowników prowadzących działalność w zakresie usuwania odpadów, w sposób nie powodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich.
2. W dniach odbioru odpadów komunalnych, zgodnie ze sporządzonym harmonogramem pojemnik oraz worki należy wystawić do granicy posesji z droga publiczną.