Dzielnicowi funkcjonariusze policji


1. Dzielnicowa Natalia Stasiak

Dla dzielnicowej st.sierż. Natalii Stasiak przyjęto do realizacji plan działania priorytetowego na okres od 01.01 .20|9 roku do 30.06.2019 roku polegający na ujawnianiu i zapobieganiu wykroczeniom porządkowym w szczególności spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłócania porządku publicznego i ciszy nocnej, zaśmiecania oraz nieobyczajnym wybrykom popełnianym główne przez gromadzącą się młodzież w obrębie sklepu z alkoholem ,,Lewiatan”, mieszczącego się w Krzymowie, przy ul. Głównej 7.


2. Dzielnicowy Sikorski Józef

Dla dzielnicowego mł.asp. Józefa Sikorskiego przyjęto do realizacji plan działania priorytetowego na okres od 01.01 .2019 roku do 30.06.2019 roku polegający na ujawnianiu i zapobieganiu wykroczeniom porządkowym w szczególności zakłóceń porządku publicznego i ciszy nocnej , spożywaniu alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecaniu oraz nieobyczajnych wybrykach ) popełnianych głównie przez gromadzącą się młodzież w obrębie sklepu spożywczego z alkoholem mieszczącego się pod adresem Brzeźno ul. Główna 8 gm. Krzymów.