Charakterystyka

Gmina Krzymów położona jest w powiecie konińskim. Graniczy z gminami Konin, Stare Miasto, Kramsk, Kościelec, Tuliszków i Władysławów. Zamieszkuje ją około 7100 osób. Pod względem administracyjnym gminę tworzy 21 sołectw.


Powierzchnia gminy liczy 92,6 km 2. Część północna leży w dolinie Warty i jest objęta programem Natura 2000. Część południowa obejmuje Złotogórski Obszar Krajobrazu Chronionego. Największą atrakcję przyrodniczą stanowi Rezerwat Przyrody ,,Złota Góra”.
Czołowym zabytkiem gminy jest powstały w połowie XIX wieku park dworski wraz z zespołem pałacowym w Brzeźnie, który wpisany jest do rejestru zabytków.


Wizytówką siedziby gminy jest kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, który został :budowany w latach 1900-1910 na miejscu poprzedniej świątyni. Charakteryzują go cechy stylu neogotyckiego. Został konsekrowany v roku 1910 i nosi tytuł Niepokalanego Poczęcia.
Na terenie gminy działa 7 szkół podstawowych, dwa gimnazja, Gminna Biblioteka Publiczna w Krzymowie oraz Warsztaty terapii Zajęciowej w Paprotni.


Gospodarka gminy charakteryzuje się strukturą rolniczo-przemysłową. Prawie 100% mieszkańców gminy utrzymuje się głównie z rolnictwa. Użytki rolne zajmują 6,2 tys. ha (67% powierzchni gminy).


Na terenie gminy działa około 160 podmiotów gospodarczych, w których zatrudnienie znajduje blisko 500 osób.
Samorząd gminy zaprasza inwestorów chcących lokować swój kapitał w inwestycjach, na które czeka chłonny rynek pracy i wysoko wykwalifikowani pracownicy. Podejmujemy działania, by stworzyć dobre warunki do inwestowania. Mamy opracowaną strategię rozwoju gminy.