Urząd Gminy Krzymów

 

Wójt Gminy Krzymów
Danuta Mazur
tel. (63) 241 37 62

Zastępca Wójta
Roman Gęziak
tel. (63) 241 37 71

Sekretarz
Sylwia Kaczmarczyk
tel. (63) 241 37 72

Skarbnik
Izabela Badowska
tel. (63) 241 37 73

Referat Finansowy / Płatności za odpady
tel. (63) 241 37 74

Ochrona środowiska / Warunki zabudowy, podziały, rozgraniczenia
tel. (63) 241 37 64

Urząd Stanu Cywilnego
tel. (63) 241 37 60

Sprawy obywatelskie
tel. (63) 241 37 61

Działalność gospodarcza Zezwolenia na sprzedaż alkoholu
tel. (63) 241 37 63

Świadczenia rodzinne, wychowawcze, opiekuńcze
tel. (63) 241 32 90

Podatki
tel. (63) 241 37 68

Księgowość oświatowa
tel. (63) 241 37 65

Stanowisko ds. kadr i płac
tel. (63) 241 37 69

Sekretariat / Biuro Rady
tel. (63) 241 37 77

Straż Gminna
tel. (63) 241 32 90