Rada Gminy Krzymów

Biuro Rady Gminy
Tel. (63) 241 37 77

Przewodniczący Rady Gminy Krzymów:
Leszek Staszak
tel. (63) 241 37 76 lub (63) 241 37 77
Przewodniczący Rady Gminy Krzymów pełni dyżur w każdą środę
w godzinach od 12:30 do 15:30.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzymów:
Mirosław Kruszyński

Radni:
Emilia Rubczewska
Jan  Czaja
Jarosław Mielcarek
Marcin  Opielski
Henryk  Jackowski
Józef Czerwiński
Jerzy Lewandowski
Artur Wróbel
Anna Świderska
Rafał  Szkudelski
Paweł Broskowski
Bogumiła  Adamek
Janusz  Morawski