Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl
GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |     Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |    

Informacje


Krzymów: Będą potrącenia z diet. Z jednym wyjątkiem

26.01.2023 10:29


Radni gminy Krzymów na sesji

Dwudziesty piąty stycznia był dniem, w którym odbyła się sześćdziesiąta piąta sesja Rady Gminy Krzymów. To na niej radni postanowili między innymi zmienić zasady przyznawania im diet.

Wcześniej jednak podjęli uchwałę w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w zakresie określenia zwrotu kosztów dowożenia rodzicom dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Krzymów do szkół i przedszkoli. Podobna uchwała była podejmowana w listopadzie ubiegłego roku. Jej powrót do porządku obrad był spowodowany zmianą rozporządzenia w tej sprawie, które zaczęło obowiązywać od siedemnastego stycznia tego roku.

- Na tamten okres dla samochodu o pojemności skokowej do dziewięciuset centymetrów sześciennych, stawka obowiązywała pięćdziesiąt dwa grosze. Dzisiaj podjęta uchwała, a tak naprawdę przepis, który wszedł w życie siedemnastego stycznia, określa tę stawkę na osiemdziesiąt dziewięć groszy. Dla samochodów o pojemności skokowej silnika powyżej dziewięciuset centymetrów sześciennych, obowiązywała stawka osiemdziesiąt cztery grosze, dzisiaj jest to stawka złoty piętnaście. Dla motocykla była stawka dwadzieścia trzy grosze, dzisiaj podjęta uchwała ( ustala ją na - sześćdziesiąt dziewięć groszy. I dla motoroweru było trzynaście groszy, a stawka obowiązująca od siedemnastego stycznia wynosi czterdzieści dwa grosze. Tak że ze względu na bardzo drastyczny wzrost cen paliwa, również wzrosły ceny za dowożenie dzieci do szkół, przedszkoli, osób niepełnosprawnych, jak również uczniów – mówi Leszek Staszak, Przewodniczący Rady Gminy Krzymów.

Radni przegłosowali również zmiany dotyczące przyznawania im diet.

- Do dnia dzisiejszego obowiązywała zasada, że nieobecność, absencja radnego na sesji bądź komisji była usprawiedliwiana w formie pisemnej. Czy to było zwolnienie lekarskie, czy ręcznie napisane pismo z podaniem przyczyny nieobecności, bądź nawet niepodania przyczyny, tylko radny pisał, że prosi o usprawiedliwienie jego nieobecności w tym dniu na sesji bądź komisji i takie usprawiedliwienie było akceptowane. Wtedy była wypłacana pełna stawka diety, która przysługuje radnemu. W dniu dzisiejszym radni, również po burzliwej debacie na komisjach, przyjęliśmy nowe zasady, że w przypadku nieobecności radnego na sesji bądź posiedzeniu komisji, będzie procentowo pomniejszana wypłata diety – mówi Leszek Staszak.

I tak, za nieobecność na sesji będzie to dziesięć procent, natomiast za nieobecność na komisji pięć procent. Jeśli sesja i komisja będą odbywać się w tym samym dniu, to nieobecnemu na nich radnemu zostanie potrącone dziesięć procent diety.

Jest jednak jeden wyjątek. Potrącenia nie będą dotyczyć nieobecności radnych na sesjach nadzwyczajnych.

- Ponieważ normalny tryb sesji musi być z siedmiodniowym wyprzedzeniem, zawiadomienie radny musi otrzymać wraz z dokumentami. Ale jeśli chodzi o zwoływanie sesji w trybie nadzwyczajnym i zdarzało, i zdarza się najczęściej, że informacja o zwołaniu takiej sesji jest dzień wcześniej, a były również takie sytuacje, że załóżmy: wtorek, godzina dziesiąta wychodzi informacja do radnych, że we wtorek o szesnastej, czyli w tym samym dniu, trzeba się spotkać na sesji nadzwyczajnej. No i trudno byłoby tutaj pomniejszać o te dziesięć procent radnym za to, że w tym dniu wyjechali, na przykład są na wizycie u lekarza, bo coś się wydarzyło, są na wyjeździe u rodziny i dostają informację, że ogłosiliśmy w cudzysłowie „alarm” i mają biec jak do pożaru – mówi Leszek Staszak.

Dlatego radni zdecydowali, że za przy takim trybie zwoływania sesji, diety za nieobecności nie będą potrącane, a będzie obowiązywała zasada usprawiedliwiania.

Radni odrzucili też skargę na wójt gminy w związku z niewykonywaniem przez nią czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z obowiązującymi przepisami prawa. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, radny Józef Czerwiński przekazał, że...

- Analizując treść skargi, biorąc pod uwagę szczegółowe wyjaśnienia złożone w imieniu wójta gminy Krzymów przez panią Ewę Świderską, Kierownika Referatu Gospodarczego Urzędu Gminy w Krzymowie, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdza, że przedstawione zarzuty skarżącej wobec wójta gminy nie znajdują uzasadnienia dla uwzględnienia przedmiotowej skargi. I w ocenie komisji skargę uznaje się za bezzasadną – mówił Józef Czerwiński.

Po wysłuchaniu opinii odbyło się głosowanie, podczas którego radni odrzucili skargę.

Krzymów: Będą potrącenia z diet Z jednym wyjątkiem

Plik pochodzi z serwisu Ale!Radio

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ