Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl
GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |     Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |    

Informacje


„Bezpieczna praca zimą w gospodarstwach rolnych”

29.11.2022 07:49


Z danych statystycznych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynika,
że corocznie ponad połowa wszystkich wypadków przy pracach w gospodarstwach rolnych jest spowodowana upadkami.

„Rola rolnika by upadku unikał” – pod tym hasłem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi działania prewencyjne na rzecz zmniejszenia liczby wypadków z grupy „upadek osób”, do których najczęściej dochodzi podczas pracy w gospodarstwach rolnych.

Od  1 stycznia do 31 października  bieżącego roku w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  w Koninie odnotowano 24 zdarzenia  wypadkowe w kategorii upadek osób, co stanowi ponad 43 % w ogólnej liczbie wypadków.

Najczęściej dochodziło do upadków z wysokości (np. drabin, schodów, podestów),
w pomieszczeniach inwentarsko-gospodarczych oraz na nawierzchni podwórzy, pól czy ciągów komunikacyjnych.

Przyczyną większości upadków był zły stan nawierzchni  (nierówne, śliskie, grząskie).

Praca rolnika uzależniona jest w szczególny sposób od pory roku oraz pogody.

Większość prac w rolnictwie wykonuje się na otwartej przestrzeni.

Zima  jest okresem  kiedy rolnicy szczególnie Ci pracujący na powietrzu – narażeni są na działanie niskich temperatur.

Występowanie opadów śniegu, gołoledzi, szadzi lub szronu może powodować istotne zagrożenia dla osób pracujących na otwartej przestrzeni. Krótszy dzień pracy
i niesprzyjające warunki atmosferyczne powodują, że zwiększa się zagrożenie wypadkowe.

 

Warto zadbać o bezpieczeństwo w tym okresie.

 

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ