Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
 • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
 • | krzymow@op.pl
Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |     GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |    

Informacje


KRUS - ,, Bezpieczna praca zimą w gospodarstwach rolnych''

28.11.2022 10:36


KRUS - ,, Bezpieczna praca zimą w gospodarstwach rolnych''

 „Bezpieczna praca zimą w gospodarstwach rolnych”

Z danych statystycznych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynika,
że corocznie ponad połowa wszystkich wypadków przy pracach w gospodarstwach rolnych jest spowodowana upadkami.

„Rola rolnika by upadku unikał” – pod tym hasłem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi działania prewencyjne na rzecz zmniejszenia liczby wypadków z grupy „upadek osób”, do których najczęściej dochodzi podczas pracy w gospodarstwach rolnych.

Od  1 stycznia do 31 października  bieżącego roku w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  w Koninie odnotowano 24 zdarzenia  wypadkowe w kategorii upadek osób, co stanowi ponad 43 % w ogólnej liczbie wypadków.

Najczęściej dochodziło do upadków z wysokości (np. drabin, schodów, podestów),
w pomieszczeniach inwentarsko-gospodarczych oraz na nawierzchni podwórzy, pól czy ciągów komunikacyjnych.

Przyczyną większości upadków był zły stan nawierzchni  (nierówne, śliskie, grząskie).

Praca rolnika uzależniona jest w szczególny sposób od pory roku oraz pogody.

Większość prac w rolnictwie wykonuje się na otwartej przestrzeni.

Zima  jest okresem  kiedy rolnicy szczególnie Ci pracujący na powietrzu – narażeni są na działanie niskich temperatur.

Występowanie opadów śniegu, gołoledzi, szadzi lub szronu może powodować istotne zagrożenia dla osób pracujących na otwartej przestrzeni. Krótszy dzień pracy
i niesprzyjające warunki atmosferyczne powodują, że zwiększa się zagrożenie wypadkowe.

Warto zadbać o bezpieczeństwo w tym okresie.

Aby zmniejszyć ryzyko upadku:

 • Zachowaj porządek w obejściu, dbaj o stan techniczny ciągów komunikacyjnych, ich czystość i właściwe rozmieszczenie (usuwaj wystające przedmioty i nierówności, które zwłaszcza przykryte śniegiem mogą być niewidoczne).
 • Wyrównaj i utwardź nawierzchnię podwórza, zadbaj o właściwe odprowadzenie wody opadowej.
 • Stosuj oświetlenie podwórzy.
 • Zimą likwiduj śliskość nawierzchni przez usuwanie śniegu , posypuj piaskiem, popiołem lub solą gospodarczą drogi komunikacyjne gospodarstwa.
 • Schody po nocnych przymrozkach mogą być oblodzone - zadbaj o stan techniczny schodów, poręczy, stopnie powinny być wykonane z nieśliskiego materiału.
 • Sprawdzaj stan stopni w maszynach gospodarczych, drabinach i podestach przed ich użyciem.
 • Stosuj właściwe obuwie robocze, które zmniejszy niebezpieczeństwo poślizgnięć
  i potknięć, przylegające do kostki o podeszwie protektorowanej.

Opracowała                                                    

mgr inż. Ewa Jakubowska

Z-ca Kierownika PT KRUS w Koninie

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ