Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
 • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
 • | krzymow@op.pl
GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |     Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |    

Informacje


„Rola rolnika by upadku unikał” – pod tym hasłem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi działania prewencyjne na rzecz zmniejszenia liczby wypadków z grupy „Upadek osób”.

17.10.2022 11:56


„Rola rolnika by upadku unikał” – pod tym hasłem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi działania prewencyjne na rzecz zmniejszenia liczby wypadków z grupy „Upadek osób”.

„Rola rolnika by upadku unikał” – pod tym hasłem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi działania prewencyjne na rzecz zmniejszenia liczby wypadków
z grupy „Upadek osób”.

„Upadek osób” to grupa zdarzeń wypadkowych, do których dochodzi podczas pracy w gospodarstwach rolnych najczęściej.

Z analizy przyczyn i okoliczności wypadków z terenu działania Placówki Terenowej KRUS
w Koninie za 2021 rok  wynika, że do upadków osób dochodzi najczęściej:

- na nawierzchni podwórzy, pól, ciągów komunikacyjnych  

- z wysokości tj. drabin i schodów, podestów, strychów, poddaszy, drzew

- z ciągników, przyczep i maszyn rolniczych

- w pomieszczeniach inwentarsko-gospodarczych

Przyczyną upadków w większości było:

- nieużywanie odpowiedniego obuwia roboczego,

- zły stan nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych (śliskie, grząskie, nierówne).

 

W trosce o własne zdrowie i życie warto pomyśleć o poprawie stanu bezpieczeństwa
w gospodarstwie rolnym.

Bezpieczeństwo jest bezcenną wartością i integralnym elementem dobrze prowadzonego gospodarstwa.

Aby zmniejszyć ryzyko upadku należy:

 • Zachować porządek w obejściu, dbać o stan techniczny ciągów komunikacyjnych ich czystość i właściwe rozmieszczenie.
 • Stosować właściwe obuwie robocze, które zmniejszy niebezpieczeństwo poślizgnięć i potknięć, przylegające do kostki o podeszwie protektorowanej.
 • Używać maszyn wyposażonych w mocne i dobrze zamontowane drabinki oraz schodki wejściowe do kabin, przyczep i na pomosty. Wchodzić i schodzić
  z nich przodem do maszyny.
 • Przestrzegać zasad bhp podczas prac remontowo-budowlanych

w gospodarstwie. Prace na wysokościach wykonywać na stabilnych podestach zabezpieczonych barierkami.

 • Używać bezpiecznych drabin i odpowiednio skonstruowanych schodów.
 • Stosować odpowiednie środki ochrony pracy podczas prac na wysokości.
 • Zabezpieczać wszelkie otwory przykrywami lub barierkami.
 • Nie przewozić osób na błotnikach ciągnika, na przyczepach na ładunku.

Placówka Terenowa  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koninie zachęca do poszerzania wiedzy dotyczącej zachowania bezpieczeństwa w gospodarstwie
za pośrednictwem strony internetowej: www.krus.gov.pl., gdzie dostępne są informacje
o Kampaniach prewencyjnych KRUS, wydarzeniach prewencyjnych, w zakładce Wydawnictwa można zapoznać się z materiałami prewencyjnymi, a w zakładce Prewencja
z aktualnościami prewencyjnymi.

na podstawie materiałów KRUS       

mgr inż. Ewa Jakubowska

Zastępca Kierownika PT KRUS w Koninie

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ