Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl
Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |     GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |    

Informacje


Wielkopolska wschodnia: Obok znanych już działań pojawią się nowe

30.09.2022 15:03


Logo Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia

Lokalna Grupa Działania „Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia” opracowuje Lokalną Strategię Rozwoju dla nowej unijnej perspektywy finansowej. Jakie kierunki obierze w naszym regionie mówi Pawłowi Markowskiemu Jarosław Felczyński, prezes „Wielkopolski Wschodniej”.

Odbyły się już konsultacje społeczne, seminarium społeczne, mieszkańcy mogą wypełniać arkusze pomysłów, zatem czy wyłania się już jakiś obraz tej strategii i kierunki, w których miałaby podążać?

Tak, oczywiście. Spotkania dają efekty, dają jakiś obraz tego, co w naszym regionie jest przydatne. W ramach naszych konsultacji pojawia się coraz więcej dokumentów strategicznych, coraz więcej zaczynamy wiedzieć, coraz bardziej zaczyna się obrazować nasz budżet. Na przykład mowa jest o tym, że w tej chwili tylko z Lokalnych Grup Działania będzie można skorzystać ze wsparcia na rzecz przedsiębiorczości, na rzecz podejmowania, rozwijania działalności gospodarczej. Oczywiście w bieżącej perspektywie finansowej to już było, więc to nie jest nowy temat, to jest coś, co będziemy kontynuować i te spotkania z mieszkańcami też potwierdzają, że jest to dobry kierunek, że jest to coś, co u nas bardzo dobrze się przyjmuje, można powiedzieć, że sprzedaje, i nadal jest taka potrzeba. Ale też zmienia się troszeczkę podejście Unii Europejskiej w tej nowej perspektywie finansowej. Jeżeli do tej pory skupialiśmy się na wybudowaniu infrastruktury; czy była to infrastruktura kulturalna, typu świetlice wiejskie, skwery, sceny, też infrastruktura turystyczna, na przykład wiaty z bali, które są przy ścieżkach rowerowych, tak w tej chwili będziemy się skupiać nie tylko na tym, żeby infrastrukturę dalej rozwijać, może w trochę ograniczonym zakresie, ale żeby również moderować, żeby również wzmacniać potencjał społeczeństwa do korzystania z tego. Czyli nie będzie projektu tylko i wyłącznie wybudowania sceny, ale on będzie musiał być powiązany z kolejnymi projektami, które będą ściśle związane z wykorzystaniem tej sceny. Tak że każdy projekt będzie musiał mieć swoje konsekwencje, swoje dalsze elementy. I teraz dlatego właśnie ważne są te konsultacje. Z jednej strony każdy powie, że u nas zależałoby, żeby taką świetlicę wybudować. Ale teraz musimy odpowiedzieć sobie na pytanie: czy jest potrzeba na to, żeby realizować te dodatkowe projekty, które będą tymi współistniejącymi?

Stawiamy takie pytania: co dla naszego regionu jest ważne? Co jest kluczowe i na czym należy się skupić? Bo jeżeli na przykład pierwsze pytanie brzmi: kształtowanie świadomości obywatelskiej? Chodzi o to, żebyśmy jak najbardziej zrównoważyli rolnictwo, gospodarkę rolno-spożywczą, ale bez dawania tych pieniędzy, bez angażowania się w działalność rolniczą. To skracanie łańcuchów dostaw, czy też edukacja, przede wszystkim edukacja liderów, powstawanie organizacji na obszarach. Powstawanie małej infrastruktury turystycznej, infrastruktury publicznej, to jest drugi temat. Ale to nie mogą być drogi, nie mogą być sieci, nie ma oczyszczalni ścieków. Jest wszelkiego rodzaju infrastruktura publiczna: ławki, place zabaw, siłownie. To nie jest nic nowego. To było do tej pory. Ale będzie się wiązało z tym, że trzeba będzie przygotować dodatkowe projekty współistniejące. Kolejny temat: przedsiębiorczość. Przedsiębiorczość jest bardzo ważna i ten temat będziemy cały czas wspierać i cały czas będziemy do niego podchodzić. Ale jest pewna zmiana. Jak do tej pory nie było w naszym regionie przedsiębiorczości rolniczej, tak teraz wchodzi agroturystyka. Ale też wchodzą rzeczy nowe: usługi dla lokalnej społeczności związane ze starzeniem się społeczeństwa, związane z dysfunkcjami, czyli mówimy o rozwoju usług opiekuńczych, rozwoju ochrony zdrowia, dziedzictwa kulturowego. Ale nie usług publicznych, lecz prywatnych. I teraz bardzo ważne jest, czy taka jest potrzeba. Potrzeba jest, ale czy będzie się też miał kto tym zainteresować, kto będzie się tym miał zająć? To jest bardzo ważne pytanie. Kolejny temat to to, co wszędzie się odbywa, czyli OZE. To nie OZE typowo na to, żeby dawać panel fotowoltaiczny, zbudować farmę fotowoltaiczną. Nie. To ma być jeden z elementów projektów tych wcześniejszych, infrastrukturalnych. To są rzeczy, o które my na tym etapie pytamy, zbieramy opinie mieszkańców. Czy to jest ważne? Czy będzie tym zainteresowanie? Wiadomo, że na przedsiębiorczość będzie. Jesteśmy na tyle mocnym regionem, że ta przedsiębiorczość „pójdzie”. Chętni do działalności cały czas są i będą. Natomiast to, żeby realizować projekty pozostałe, potrzebujemy współpracy z mieszkańcami. W jaki sposób będziemy to realizować? Będzie przedsiębiorczość, będą premie, będą dodatkowe pieniądze w refundacjach kosztów na rozwijanie działalności, a pozostałe zakresy to będą dotacje, to będą dotacje w formie grantów. Do tej pory najwyższa kwota grantów to było pięćdziesiąt tysięcy złotych w dziale infrastruktura lub trzydzieści tysięcy. Jakiej wielkości teraz będą granty? Ustawodawca określi nam górną granicę, a my musimy odpowiedzieć sobie na tych naszych spotkaniach, jakie są potrzeby. Bo to nie jest sztuką wydać pięćdziesiąt tysięcy i potem się zastanawiać: kurczę, czy aby na pewno nie przesadziliśmy? Potem trzeba będzie w jakiś sposób wykazać, że tyle pieniędzy było potrzebnych. To są właśnie te spotkania, których mieliśmy dotychczas siedem. Bo „Wielkopolska Wschodnia” w tej nowej perspektywie finansowej powiększyła się o Osiek Mały z powiatu kolskiego. Doszła siódma gmina. Pięćdziesiąt osiem i pół tysiąca mieszkańców, to jest nasz region, to jest nasza siła, nasz potencjał i też nasze miejsce dla realizacji. Mamy dla kogo te cele realizować. Ale nowa perspektywa finansowa to też nowe wyzwania. Jeżeli nowe wyzwania, to mówimy o tym, że w tej chwili w ramach Wielkopolski, w ramach Lokalnych Grup Działania, czyli rozwoju lokalnym kreowanym przez społeczność, dochodzą pieniądze z koszyka regionalnego. To były do tej pory Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Wcześniej to było dystrybuowane za pośrednictwem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, teraz będzie przez fundusze europejskie dla Wielkopolski. To są kolejne pieniądze na działalność społeczną, wszelkiego rodzaju rzeczy związane z walką z dyskryminacjami, z wykluczeniami społecznymi. To będą pieniądze zarówno infrastrukturalne dla tych organizacji, które są, typu Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, typu ośrodki dziennego pobytu. Ale to też będą różnego rodzaju działania, które może nie będą bezpośrednio skierowane do beneficjentów, ale poprzez instytucje, które będą chciały realizować szkolenia, czy jakiegoś rodzaju formy wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem, wykluczonych społecznie. I tu będzie duży nacisk na to, żeby ochronić dzieci. Żeby dla naszych dzieci zbudować jak najlepszą przyszłość.

Do kiedy ta strategia musi zostać zamknięta?

To jest dobre pytanie. Było mówione o tym, że w grudniu Lokalna Grupa Działania będzie składała swoją strategię. Dziś jest trzydziesty września, początek października, za chwileczkę powinniśmy patrzeć ku końcowi pisania strategii, realizacji działań, a my jeszcze nie znamy szczegółów. Dopiero pokazują się kolejne przymiarki do budżetu. Działamy w oparciu o prowizoria, jakieś projekty, natomiast nie mamy cały czas szczegółów, jak to będzie wyglądało finansowo. Wydaje się, że ten termin końca roku jest mało realny, że to będzie raczej początek przyszłego roku. Wiadomo, że nasza strategia musi być procedowana przez urząd marszałkowski, to będzie jeszcze wielokrotnie dyskutowane, omawiane. Im później my złożymy strategię, tym później te fundusze będzie można wdrażać na naszym obszarze, później będzie można ogłaszać konkursy. Dlatego my będziemy starali się cały czas pracować nad strategią, nie czekać na ostatni moment. Cały czas działamy, cały czas odbywają się spotkania. Zapraszam do śledzenia naszego profilu na Facebooku, czy też zaglądania na naszą stronę internetową www.wielkopolskawschodnia.pl. Tam znajdują się arkusze pomysłów, ankiety i to są te dokumenty, które jeżeli na przykład nie odbywa się akurat żadne spotkanie, albo ktoś nie może przybyć na takie spotkanie, zachęcam do wypełnienia tam tych arkuszy. Zapewniam, że każdy głos będzie wyraźnie przeczytany, wyraźnie w niego się wsłuchamy. Nie powiem, czy w stu procentach znajdzie odpowiedź, bo to nie jest tak, że ktoś wskaże na konkretny cel i od razu będą na niego pieniądze w Lokalnej Strategii Rozwoju. Chodzi nam o pomysły. Chodzi nam o wskazanie kierunków, w których strategia rozwoju ma działać.

Dziękuję za rozmowę.

Wielkoplska wschodnia: Obok znanych już działań pojawią się nowe

Plik pochodzi z serwisu Ale!Radio

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ