Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl
Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |     GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |    

Informacje


Ogłoszenie o konsultacjach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

gmina Krzymów, powiat koniński 16.09.2022 08:29


Wójt Gminy Krzymów
ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu: „Programu współpracy Gminy Krzymów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023”.
Cel konsultacji:
poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Krzymów w sprawie projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej tych organizacji
Przedmiot konsultacji:
projekt: „Programu współpracy Gminy Krzymów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023”.
Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
1.Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Gminy Krzymów odbędą się terminie 10 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
2. Konsultacje uważa się za ważne, bez względu na liczbę podmiotów biorących w niej udział.
Forma konsultacji:
1. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Gminy Krzymów odbywać się będą w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia.
2. Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na rzecz Gminy Krzymów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
3. Uwagi można przekazać:
a) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Krzymowie
ul. Kościelna 2 62-513 Krzymów
b) drogą elektroniczną na adres: krzymow@op.pl
c) na numer faksu: 63 241 30 91
z dopiskiem „Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi”
Uwagi i opinie, które wpłyną po terminie wyznaczonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
Zasięg terytorialny konsultacji:
Gmina Krzymów
                                                                                                Zastępca Wójta Gminy
                                                                                                       Roman Gęziak
Załączniki:
1. Formularz konsultacji projektu uchwały w sprawie „Programu Współpracy Gminy Krzymów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.
2. Projekt „Programu Współpracy Gminy Krzymów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

docx
Formularz konsultacji
Typ: docx Rozmiar: 0.01 Mb
<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ