Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl
GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |     Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |    

Informacje


Krzymów: Plan przyjęty

31.08.2022 15:45


Radni w sali obrad na sesji

Radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzymów na lata 2021-2024”. Stało się to na pięćdziesiątej siódmej sesji Rady Gminy Krzymów.

Sesja została zwołana na trzydziesty pierwszy sierpnia. Przyjęcie w formie uchwały tego dokumentu umożliwi gminie staranie się o pieniądze na realizację zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji.

- To bardzo obszerny dokument, który zawiera ponad dwieście stron wykresów, tabelek, sugestii, co powinniśmy my, jako gmina, bądź samorząd, jakie warunki spełnić, żeby ta niska emisyjność była skuteczna. Chodzi głównie o redukcję gazów cieplarnianych i zwiększenie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej, czyli samego prądu z gniazdka, czyli używania jak najmniej urządzeń pobierających prąd – mówi Leszek Staszak, Przewodniczący Rady Gminy Krzymów.

Ponadto radni podjęli uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwały należało podjąć ze względu na to, że zmienił się sołtys Genowefy. Z piastowanej funkcji zrezygnował Mateusz Walczak. W związku z tym odbyły się wybory i decyzją mieszkańców Dorota Fabisiak została nową sołtys Genowefy. I w związku z tym to jej imię i nazwisko należało wpisać do zmienianych uchwał, aby mieszkańcy mogli u niej dokonywać wpłat inkaso.

Nie jest wykluczone, że we wrześniu zostaną zwołane dwie sesje.

- Ruszył nabór wniosków na dopłaty węglowe. W tym rozporządzeniu jest zawarty termin trzydziestodniowy (na wypłatę pieniędzy – przyp. red.) i jeśli tylko pojawią się środki, które gmina dostanie na konto, to tylko rada gminy jest władna do wprowadzenia tych środków, aby później mogły nastąpić wypłaty – mówi Leszek Staszak.

Do trzydziestego pierwszego sierpnia mieszkańcy naszej gminy złożyli ponad dwa tysiące dwieście wniosków o dopłatę węglową.

Krzymów: Plan przyjęty

Plik pochodzi z serwisu Ale!Radio

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ