Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl

Ogłoszenia


Zgłoś szkodę rolniczą w aplikacji!

26.08.2022 11:22


logo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Informujemy, że została uruchomiona aplikacja publiczna "zgłoś szkodę rolniczą". Za jej pośrednictwem producenci rolni poszkodowani w wyniku suszy w 2022 roku mogą złożyć wniosek o oszacowanie strat w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na obszarach gdzie (zgodnie z monitoringiem suszy prowadzonym przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy InstytutBadawczy w Puławach https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2022%2C30/) istnieje zagrożenie spadku plonów z powodu suszy

Warunkiem niezbędnym do zgłoszenia strat jest posiadanie przez producenta rolnego profilu zaufanego. Wypełniony wniosek po uzupełnieniu informacji o wszystkich uprawach, należy podpisać profilem zaufanym i wysłać w apliukacji do 15 października 2022 roku.

W odpowiedzi na złożony wniosek, producent otrzyma protokół oszacowania szkód (w przypadku gdy szkody w uprawach rolnych spowodowane suszą wyniosły powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody) lub kalkulację (w przypdaku gdy szkody w uprawach rolnych spowodowane suszą wynisły nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody).

Wyżej wymienione dokumenty są niezbędne do ubiegania się o pomoc w ramach, określonych przez Radę Ministrów, programów pomocy. W przypadku podjęcia przez Radę Ministrów decyzji o uruchomieniu pomocy klęskowej za rok 2022 producent będzie musiał zalogować się na swoim koncie za pomocą publicznej aplikacji "Zgłoś szkodę rolniczą" i wydrukować protokół/kalkulację w calu dołączenia do wniosku o pomoc.

Aplikacja jest dostępna na stronie: https://aplikacje.gov.pl/app/susza

Dodatkowe informacje znajdują się również pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ