Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl
GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |     Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |    

Informacje


Brzeźno: Wnioski mieszkańców zostaną przedstawione radzie

26.08.2022 11:06


Mieszkańcy na konsultacjach społecznych w sprawie strategii Aglomeracji Konińskiej

Dwudziestego piątego sierpnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie zostały zorganizowane konsultacje społeczne dotyczące „Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030″. Pojawiła się na nich grupa mieszkańców gminy Krzymów i Konina, niezadowolona z ujęcia w dokumencie zapisu o przebiegu linii kolejowej Konin-Turek.

- Przyszliśmy dlatego, że zapoznaliśmy się z dokumentem strategii, w której rekomendacje mówią o budowie tej linii kolejowej. W związku z tym, biorąc udział w tych konsultacjach, chcieliśmy zgłosić swoje uwagi dotyczące budowy tej linii tak, aby one zostały uwzględnione również w tej strategii. Zapis i taka rekomendacja jest nie tylko wprowadzana wbrew woli mieszkańców obszaru, który będzie najbardziej dotknięty budową tej linii kolejowej, ale jest też wbrew woli samorządów. Dlatego jako mieszkańcy wyrażamy swoją opinię, natomiast liczymy też, że samorządy, czyli nie tylko gmina Krzymów, nie tylko miasto Konin, ale również Powiat Koniński, którego gminy są składowymi aglomeracji, dla której powstaje ten dokument, wyrażą i uwzględnią zdanie mieszkańców w finalnej wersji dokumentu – mówi Tomasz, mieszkaniec Konina.

Czy zatem konsultacje przyniosły efekt oczekiwany przez protestujących przeciwko budowie kolei Konin-Turek?

- To okaże się w momencie, kiedy powstanie już finalny dokument. Natomiast my, jako mieszkańcy, widzimy niestety, że żeby nasz głos został usłyszany, tych działań musimy podjąć bardzo dużo. I jest to jedno z takich małych działań, gdzie domagamy się tego, aby nasz głos został uwzględniony, jako że konsultacje społeczne dla budowy linii kolejowej de facto i realnie nigdy się nie odbyły, nie wiadomo ile osób w nich uczestniczyło i jaką one w ogóle miały formę i przebieg. Dlatego jesteśmy zmuszeni i robimy to na każdym etapie i przy każdej inicjatywie, gdzie pojawia się kolej, podnosić ten temat – mówi Tomasz.

Mirosław Mękarski, współautor dokumentu, reprezentujący Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu tłumaczy, że strategia jest dokumentem stwarzającym ramy rozwoju i pokazuje możliwości istniejące pomiędzy rzeczywistością gospodarczą a przygotowanymi środkami rozwojowymi.

- I jeżeli chodzi o możliwości zmiany istniejących planów związanych z konkretnymi przedsięwzięciami, takimi jak na przykład przebiegu linii trasy kolejowej, to należy się zwrócić do podmiotów, które są władne, czyli do właścicieli tego pomysłu. Tych, którzy tak naprawdę mają wpływ na to, w jaki sposób ta linia przebiega i czy ona w ogóle będzie funkcjonowała, istniała, czy ona w ogóle zostanie zbudowana. My natomiast budujemy tylko i wyłącznie ramy, w których poruszają się samorządy, poruszają się mieszkańcy, poruszają się podmioty gospodarcze, które chciałyby wykorzystać tę strategię i możliwości tkwiące w środkach unijnych do swojego rozwoju – mówi Mirosław Mękarski.

Uwagi mieszkańców zostaną uwzględnione w projekcie dokumentu.

- My te uwagi dopiszemy do strategii, natomiast ostatecznie Rada Aglomeracji Konińskiej (przegłosuje – przyp.red.) formę zapisu. Bo tam tak naprawdę, w całej strategii, która liczy sobie prawie sto sześćdziesiąt stron, to chodzi chyba o dwa czy trzy zapisy, czy dwa, trzy zdania, których brzmienie powinno uwzględniać stanowisko naszych dzisiejszych uczestników konsultacji. I jak najbardziej, te właśnie wnioski zostaną zapisane i przedstawione radzie – mówi Mirosław Mękarski.

Z projektem strategii można się zapoznać pod tym adresem: https://drive.google.com/file/d/1_z5fttGNMBb3U7YlWDZdl93Rr_4bfYjy/view?usp=sharing

Uwagi do strategii można składać w formie papierowej osobiście w siedzibie Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska, ul. płk. Witolda Sztarka 1, 62-500 Konin, lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poprzez przesłanie formularza na wskazany wyżej adres.
Najłatwiej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ak.strategia.konsultacje@wokiss.pl

Formularz zgłoszeniowy można pobrać z tego adresu:

download_166004097103_1_AK_konsultace_strategia_formularz_zgłoszeniowy.pdf (krzymow.pl)

Brzeźno: Wnioski mieszkańców zostaną przedstawione radzie

Plik pochodzi z serwisu Ale!Radio

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ