Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl
GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |     Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |    

Informacje


Obwieszczenie Wójta Gminy Krzymów o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ″Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzymów na lata 2021 - 2024″

gmina Krzymów, pgn 24.08.2022 12:10


Krzymów, dnia 10.08.2022 r.

RG.602.7.2021

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Krzymów

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania

na środowisko dla projektu

„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzymów na lata 2021-2024"

 

Zgodnie z art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), Wójt Gminy Krzymów podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzymów na lata 2021-2024".

Pismem znak WOO-III.410.526.2022.AM.1 z dnia 12.07.2022 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, wyraził opinię, że dla projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzymów na lata 2021-2024", możliwe jest odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Pismem znak DN-NS.9011.767.2022 z dnia 05.07.2022 r. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzymów na lata 2021-2024".

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzymów na lata 2021-2024" zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy w Krzymowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Do obwieszczenia załącza się opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz uzgodnienie Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu wraz z uzasadnieniem.

                                                                                                      Wójt

                                                                                               Danuta Mazur

pdf
opinia_Sanepid_Wojewodzki_2021_2024
Typ: pdf Rozmiar: 1.81 Mb
pdf
opinia RDOS PGN 2021 - 2024
Typ: pdf Rozmiar: 0.31 Mb
<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ