Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl
GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |     Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy o organizacjami pozarządowymi na rok 2023      |    

Informacje


Konsultacje społeczne ″Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030″

gmina Krzymów, powiat koniński 09.08.2022 12:40


Konsultacje społeczne ″Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030″

Szanowni Państwo mieszkańcy Gminy Krzymów!!!

Rada Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej zaprasza wszystkich Państwa do udziału w konsultacjach społecznych „Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030”.
Państwa udział w konsultacjach da nam niezwykle cenne wskazówki, pozwalające raz jeszcze spojrzeć na Strategię oczyma mieszkańców, dla których powstaje. Macie Państwo nieczęstą okazję, aby poprzez swoje zainteresowanie poznaniem strategii, zapisanie i wysłanie nam uwag móc wpłynąć na kształt tak ważnego dla całej społeczności Aglomeracji dokumentu.

1. Przedmiot konsultacji:
Przedmiotem konsultacji jest projekt opracowanej „Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030”, który znajdziecie Państwo pod linkami:

Strategia rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030

lub

https://drive.google.com/file/d/1_z5fttGNMBb3U7YlWDZdl93Rr_4bfYjy/view?usp=sharing

2. Termin konsultacji: 

Konsultacje rozpoczynają się 1 sierpnia 2022 roku i trwają do 5 września 2022 roku do godziny 15.00.


3.  Zasięg konsultacji: 
konsultacje obejmują wszystkich mieszkańców i podmioty z gmin i miast Aglomeracji Konińskiej obejmującej swym obszarem powiat koniński.

4. Forma konsultacji:
Konsultacje prowadzone są w formie:
a)  elektronicznej i „papierowej”,
b)  bezpośrednich spotkań z mieszkańcami (lub spotkań on-line z mieszkańcami, gdyby spotkania bezpośrednie nie były możliwe).

5. Uwagi do Strategii można składać na druku formularz:
a) w formie papierowej osobiście w siedzibie Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska, ul. płk. Witolda Sztarka 1, 62-500 Konin lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej poprzez przesłanie formularza na wskazany wyżej adres,
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ak.strategia.konsultacje@wokiss.pl 

Druki formularzy do wydruku i do edycji (w wersji pdf. i Word) odnajdziecie Państwo w załączeniu.

6. Wyniki konsultacji
Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport, obejmujący wyniki konsultacji. Zostanie on przekazany Radzie Aglomeracji Konińskiej i umieszczony na stronach internetowej gmin Aglomeracji.

                                                                                        Wójt

                                                                                 Danuta Mazur

docx
03_AK_konsultacje_spoleczne_Strategii
Typ: docx Rozmiar: 0.02 Mb
03_AK_konsultacje_spoleczne_Strategii
pdf
04_AK_konsultacje_spoleczne_Strategii
Typ: pdf Rozmiar: 0.25 Mb
04_AK_konsultacje_spoleczne_Strategii
pdf
03_1_AK_konsultacje_spoleczne_Strategii
Typ: pdf Rozmiar: 0.15 Mb
03_1_AK_konsultacje_spoleczne_Strategii
<<< Powrót do poprzedniej strony

Kategorie informacji

Biuletyn informacji publicznej

Dodatkowe informacje na temat przetargów oraz zmian w urzędzie możesz znaleźć również w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Gminy krzymów.


Geoportal Powiatu Konińskiego


zlobek maluszek

ˆ