Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl
Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |     GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |    

Informacje


1 sierpnia w związku z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego zostaną uruchomione syerny alarmowe

22.07.2022 10:27


1 sierpnia w związku z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego zostaną uruchomione syerny alarmowe

Starostwo Powiatowe w Koninie

Al. 1 Maja 9,62-510 Konin tel. (+48 63) 240-32-42 fax (+48 63) 240-32-01 e-mail: powiat@powiat.konin.pl www.powiat.konin.pl

 

Pani, Panowie Wójtowie, Burmistrzowie gmin powiatu konińskiego

W związku ze zbliżającą się rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, zwracamy się do Państwa prośbą o uruchomienie syren alarmowych na terenie przez Państwa administrowanym, w dniu 1 sierpnia o godz. 17:00.

Zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96).

Zgodnie z ww. przepisem wykorzystanie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów wykrywania i alarmowania możliwe jest po ogłoszeniu rozpoczęcia treningów lub ćwiczeń przez właściwe terytorialnie organy administracji publicznej, z 24-godzinnym wyprzedzeniem, w środkach masowego przekazu i w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. Ogłoszenie zawiera informacje o zakresie i zasięgu terytorialnym prowadzonego treningu lub ćwiczenia. Decyzję o wprowadzeniu lub ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego, a także

  1. ich odwołaniu, podejmuje właściwy terytorialnie organ administracji publicznej.

Uruchomienie syren powinno być zrealizowane poprzez ich głośną próbę, dźwiękiem ciągłym, trwającym jedną minutę.

W związku z powyższym, przypominamy o konieczności wcześniejszego powiadomienia wszystkich służb oraz mieszkańców gminy o terminie i czasie uruchomienia syren alarmowych.

Ponadto, do dnia 5 sierpnia br., prosimy o informację zwrotną o ilości uruchomionych

  1. nieuruchomionych syren.

Otrzymują:

  1. Adresat
  2. A/a

Sprawę prowadzi:

Biuro Spraw Obronnych

Adrianna Głąbicka, podinspektor ds. zarządzania kryzysowego tei. 63-240-32-83.

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ