Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl
GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |     Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |    

Informacje


Krzymów: My nie jesteśmy partyjni

30.06.2022 12:53


Wójt odbiera gratulacje za otrzymane absolutorium

Radni gminy Krzymów jednogłośnie udzielili wójt Danucie Mazur wotum zaufania i absolutorium. Stało się to na pięćdziesiątej czwartej sesji, zwołanej na dwudziesty dziewiąty czerwca.

Zanim to się stało, wójt przedstawiła podstawowe informacje z najnowszego „Raportu o stanie gminy”, a skarbnik Izabela Badowska sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem za wykonanie budżetu gminy Krzymów za 2021 rok oraz uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyrażającą opinię o przedłożonym przez wójt gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Radny Jarosław Mielcarek przedstawił natomiast opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzymów o wykonaniu budżetu gminy za 2021 rok. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej jak i Komisji Rewizyjnej były pozytywne.

Pozytywne było też podejście radnych do udzielenia wotum zaufania i absolutorium dla wójt gminy. Jednogłośnie, czyli czternastoma głosami „za” (jedna radna przebywa na zwolnieniu L-4) zostały one udzielone.

Tuż po udzieleniu absolutorium o głos poprosiła Danuta Mazur.

- Bardzo dziękuję za wotum zaufania, bardzo dziękuję za absolutorium. Myślę, że to absolutorium to jest, tak jak mówią, po pierwsze nasza współpraca, powiedziałabym tutaj z panią skarbnik, gdzie analizujemy, szukamy możliwości sfinansowania tego, co radni uchwalili. Po drugie, szanowni państwo, to wynik współpracy ze wszystkimi pracownikami Urzędu Gminy w Krzymowie. To ogromna współpraca z wami (radnymi – przyp. red.). Tak często, a prawie by można rzec niespotykanie, prawie zawsze jesteśmy jednomyślni. To aż zastanawiające. Ale za to państwa zaufanie do mnie, do nas, bardzo dziękuję. Nigdy nie chcemy go zawieść i chcemy wspólnie realizować te nasze wnioski i powiedzieć, już myślę w tym roku 2022, ale on będzie rozliczany w kolejnym, będziemy mogli powiedzieć, że sfinansowaliśmy te inwestycje, na które z „ładu” dostaliśmy pieniądze. Czyli to są drogi w Brzeźnie, to jest droga w Genowefie, to jest modernizacja pałacu w Brzeźnie, tak oczekiwana. Będziemy liczyć na więcej, będziemy chcieli wygospodarować również swoje środki, a jednocześnie staramy się tutaj, w urzędzie, współpracować ze wszystkimi środowiskami. My nie jesteśmy partyjni. Po prostu chcemy być ludźmi i chcemy otaczać się dobrymi ludźmi. Takimi, którzy chcą z nami współpracować – mówiła wójt.

Ponadto radni podjęli między innymi uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność gminy Krzymów, w drodze przetargu.

- To są trzy działki. Dwie położone w Paprotni, jedna położona w Głodnie. Te w Paprotni to jest areał około siedmiu hektarów. Był dzierżawca, który dzierżawił to dwa lata temu jeszcze chyba, ale ze względu na plan, jaki rada wraz z panią wójt miała na ten areał, w zeszłym roku nie zostało to oddane w dzierżawę. W tym roku jednak ze względów również ekonomicznych, bo jeśli to „pójdzie” w trybie przetargowym na około dziesięć lat, to również będą dochody z tytułu podatku, jak również z prowadzonej działalności na tym gruncie. I to jest główną przyczyną, żebyśmy to zrobili w trybie przetargowym – mówi Leszek Staszak, Przewodniczący Rady Gminy Krzymów.

Jednocześnie radni nie podjęli uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Szczepidło. Wniosek zgłosiły trzy właścicielki działek stanowiących obecnie drogi dojazdowe do działek, które są już częściowo zabudowane lub są wydane tam pozwolenia na budowę.

- Rada nie podjęła uchwały w sprawie nabycia tych działek, czyli tej drogi, ponieważ nie ma obowiązku przejmowania dróg na własność, czyli na rzecz gminy. Jeśli mówimy o takich wnioskach, które były składane w latach wcześniejszych, to gmina, czyli rada, również nie wyrażała zgody na przejęcie nieodpłatne. Tym bardziej jeśli mówimy o nabyciu takiego gruntu, również rada nie wyraziła zgody, ponieważ gmina nie ma takiego obowiązku – mówi Leszek Staszak.

Za zakupem było trzech radnych, a jedenastu przeciw.

Krzymów: My nie jesteśmy partyjni

Plik pochodzi z serwisu Ale!Radio

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ