Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl
GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |     Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |    

Ogłoszenia


Gmina Krzymów

Gmina Krzymów 20.06.2022 12:22


                     

                                          WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

Wójt Gminy Krzymów informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania wykonania zadań publicznych
w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2022 roku dotacje otrzymały:

 

  1. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin
    ul. Harcerska 4 62-510 Konin - dotacja w kwocie 6.500 zł

  2. Ludowy Młodzieżowy Klub Sportowy „Czarni Brzeźno” Brzeźno
    ul. Sportowa 4 62-513 Krzymów – dotacja w kwocie 6.500 zł

     

 

 

Uzasadnienie wyboru ofert

 

Oferenci spełnili wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w ogłoszonym otwartym konkursie ofert.

 

 

                                                                                                                                     Wójt

                                                                                                                         (-) Danuta Mazur

 

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ