Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl
GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |    

Ogłoszenia


Ogłoszenie dotyczące usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag pochodzących z działalności rolniczej w 2022r.

02.06.2022 14:50


herb gminy krzymów

Uprzejmie informujemy, że Gmina Krzymów przystąpiła do programu pn. „Usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z powyższym zwracamy się do rolników, którzy w ubiegłym roku 2021 (lipiec) złożyli w Urzędzie Gminy w Krzymowie informację o ilości odpadów z foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Krzymów aby w terminie do dnia 8 czerwca 2022r. (włącznie) przedłożyli do Urzędu oświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis w rolnictwie, których wzory znajdują się poniżej. Złożenie wyżej wskazanych dokumentów jest warunkiem niezbędnym do odbioru odpadów, ponieważ udzielone w ramach projektu wsparcie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 będzie stanowić pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Zbiórka odpadów rolniczych zaplanowana została na dzień 9 czerwca 2022r. na terenie działki nr 310/2 w miejscowości Krzymów ul. Główna pomiędzy numerami domów 65B a 67A. (dawny SKR). Odbiór odpadów będzie odbywał się zgodnie z harmonogramem ustalonym z każdym rolnikiem.

Wytyczne dotyczące przygotowania odpadów:

Odpady muszą być oczyszczone z resztek organicznych, ziemi, błota, pozbawione zawartości,

Odpady muszą być posortowane na poszczególne frakcje zgodnie z rodzajami podanymi w informacji, zwinięte lub zapakowane, umożliwiające ich zważenie
i załadunek, zabezpieczone i przygotowane do dalszego transportu (siatka i sznurek do owijania balotów powinny być pakowane w worki po nawozie lub typu Big Bag - każdy rodzaj osobno, worki po nawozach zwinięte i pakowane  w worek,  opakowania typu Big Bag, folie rolnicze - luzem).

TYLKO ODPADY W TAKIEJ POSTACI BĘDĄ ODBIERANE.

Równocześnie zaznaczamy, że odbierane będą wyłącznie te ilości odpadów, które były indywidualnie zadeklarowane we wcześniej złożonej w urzędzie informacji o ilości odpadów z foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Krzymów.

W trakcie oddawania odpadów każdy rolnik musi mieć ze sobą przygotowany dowód osobisty. Prosimy również o punktualne przyjeżdżanie na ustaloną indywidualnie godzinę, gdyż jest to gwarantem sprawnie przeprowadzonej zbiórki.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Krzymowie w Referacie Gospodarczym pokój nr 5, tel. (63) 2413764, w godzinach pracy Urzędu.

W załączeniu dokumenty

pdf
Oświadczenie o pomocy de minimis
Typ: pdf Rozmiar: 0.14 Mb
pdf
oświadczenie
Typ: pdf Rozmiar: 0.1 Mb
<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ