Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl
Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |     GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |    

Informacje


Krzymów: Kto ma wykonać kładkę w Paprotni?

26.05.2022 09:44


Radni gminy Krzymów na sesji

Dwudziestego piątego maja radni obradowali na pięćdziesiątej trzeciej sesji Rady Gminy Krzymów. Pod koniec wywiązała się dyskusja na kilka tematów.

Porządek obrad nie był długi i główna część sesji przebiegła bardzo szybko. Radni przyjęli sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok. Ponadto podjęli uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krzymów na lata 2022-2025 z perspektywą na 2026-2029” i w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu gminy Krzymów za pomocą instrumentu płatniczego czyli na przykład karty bankowej.

Jak zwykle na sesji pojawiły się zmiany budżetowe, tym razem poprzedzone wprowadzeniem dwóch autopoprawek przez skarbnik Izabelę Badowską w imieniu wójt Danuty Mazur. Pierwsza polegała na przeniesieniu trzystu tysięcy złotych przeznaczonych na przebudowę budynku urzędu gminy na remont fragmentu ulicy Kwiatowej w Brzeźnie. Chodzi o mocno nadwyrężony odcinek od wjazdu do szkoły aż po skrzyżowanie ulic Podgórcze z Leśną. Ten odcinek Kwiatowej powinien zostać wyremontowany jeszcze w tym roku.

Druga autopoprawka dotyczyła zmiany przeznaczenia dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W pierwotnej wersji była przebudowa drogi w Starych Paprockich Holendrach, a po przegłosowaniu autopoprawki pieniądze te trafią na przebudowę drogi w Adamowie. Jest to kwota stu trzydziestu siedmiu tysięcy dwustu pięćdziesięciu złotych.

Inną poważną zmianą w budżecie było przesunięcie funduszy z Polskiego Ładu przeznaczonych na budowę kilku uliczek w Brzeźnie z tego roku na rok przyszły.

Gościem pięćdziesiątej sesji był radny powiatowy Ryszard Nawrocki. Z powodu jego wystąpienia nawiązała się dyskusja na temat niedawno wybudowanej drogi powiatowej Krzymów-Paprotnia, a dokładniej braku przejścia dla pieszych nad kanałem Topiec wzdłuż tej drogi.

- Słowa, które dzisiaj padły ze strony pana radnego, że jeśli gmina weźmie na swoje barki wykonanie dokumentacji, to później powiat się zastanowi, czy tę inwestycję robić, żeby to było po ich stronie, bądź po stronie gminy Krzymów, ja uważam to takim, powiem wprost, niedorzecznym stwierdzeniem, ponieważ jest to zadanie powiatu. Wszystkie rzeczy, które się odbywają, czy to wykaszanie, czy naprawy bieżące, są po stronie powiatu. I ja nie wyobrażam sobie, żeby gmina Krzymów, a my jako radni, mielibyśmy procedować nad przekazaniem, czy zabezpieczeniem środków na wykonanie dokumentacji technicznej, polegającej na budowie tam tej kładki, tego przejścia dla pieszych. Od samego początku, jak tylko pojawił się ten problem, stanowisko i moje, i Rady Gminy Krzymów jest jednoznaczne, że to powinno być zadaniem powiatu. Od samego początku do końca. I jeśli pominęli ten fakt (budowy kładki – przyp. red.), to powinni się tym zająć – mówi Leszek Staszak, Przewodniczący Rady Gminy Krzymów.

Krótka dyskusja wywiązała się też na temat przebiegu linii kolejowej Konin-Turek przez gminę Krzymów. W tej sprawie jednak z inicjatywy Leszka Staszaka i wójt Danuty Mazur odbędzie się spotkanie zainteresowanych tą sprawą mieszkańców z władzami gminy i zaproszonymi gośćmi. Zaplanowane jest na trzydziesty pierwszy maja, na godzinę dziewiętnastą trzydzieści w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie. Leszek Staszak zaznaczył, że już teraz przez Drogę Krajową 92 gmina jest podzielona na część północną i południową, a kolej podzieli ją dodatkowo na wschód i zachód.

Padło też pytanie do Ryszarda Nawrockiego o to, kiedy gminy będą mogły korzystać w pełni z destruktu. Radny powiatowy był i jest mocno zaangażowany w tę sprawę. Mówił, że czuje się rozczarowany czy wręcz oszukany, ponieważ już jakiś czas temu z destruktu został zdjęty kod mówiący, że jest to odpad, ale w pełni gminy z niego nadal nie mogą korzystać, nie mogą remontować czy budować dróg z tego materiału. Swój żal kierował w stronę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Krzymów: Kto ma wykonać kładkę w Paprotni

Plik pochodzi z serwisu Ale!Radio

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ