Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl
Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |     GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |    

Informacje


Gmina Krzymów: Badania profilaktyczne

27.04.2022 12:04


Plakat akcji profilaktycznej

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu rozpoczyna realizację na terenie wielkopolskich gmin programu pod nazwą „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski w latach 2020-2023”. 

Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu każdy uczestnik zostaje objęty bezpłatnymi działaniami edukacyjnymi oraz badaniami profilaktycznymi, tj.:

  • badaniem na obecność krwi utajonej w kale,
  • powtórnym badaniem na obecność krwi utajonej w kale, w przypadku nieprawidłowego wyniku pierwszego badania,
  • bezpłatną, niewymagającą skierowania kolonoskopią w znieczuleniu, w przypadku podwójnego dodatniego wyniku na obecność krwi utajonej (łącznie z pokryciem kosztów dojazdu na badanie do Poznania).

Warunki udziału w projekcie:

·wiek 50-74 lat (liczony po nr PESEL, a nie rocznikiem),

·zamieszkanie na terenie Wielkopolski,

·udział w spotkaniu edukacyjnym poprzedzającym badanie,

·podpisanie oświadczenia o braku diagnozy i/lub leczenia z powodu choroby nowotworowej jelita grubego i/lub odbytnicy,

·wypełnienie i podpisanie ankiety monitorowania oraz oświadczenia uczestnika projektu,

·dostarczenie w wyznaczonym terminie próbki do badania.

Spotkanie w naszej gminie odbędzie się  piątego maja w budynku urzędu gminy. Szczegóły na plakacie.

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ